ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค

พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551

พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

คลิกดูตัว พ.ร.บ.ที่นี่ค่ะ

 

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test