ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

banner zocac

9797 views
การดูสื่อโฆษณาอย่างเท่าทันจะทำให้เรารู้ตัวและแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราดูนั้นเป็นเนื้อหารายการหรือโฆษณา ...

Read more

Website Security Test