แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานไทย

1) กลุ่มปฏิรูปพลังงาน (www.gasthai.com/energy)

2) กลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย (terwatch.wordpress.com) , facebook : กลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย

3) ร่วมสืบค้นกลโกงพลังงานไทย (Goo Soo Gong)

4) ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน (The Energy Walk)

พิมพ์ อีเมล