มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยผู้เสียหายคดีฟ้องกระทะโคเรียคิงโฆษณาเกินจริง ถูกฟ้องปิดปาก!

กระทะโคเรีบคิงผู้บริโภค 1 ในกลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิง และเป็นโจทก์ที่ 2 ในคดีที่มีการฟ้องบ. ผู้นำเข้ากระทะฯ ถูกฟ้องในข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จ นักกฎหมาย มพบ.ชี้ไม่ได้เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือเบิกความเท็จ จะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด พร้อมดำเนินคดีกับบริษัท

วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565 ) นางสาวณัฐวดี เต็งพานิชกุล นักกฎหมาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เปิดเผยว่า จากการที่คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง เครือข่ายผู้บริโภค จ.สตูล หนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิง และเป็นโจทก์ที่ 2 ในคดีที่มีการฟ้อง บ.วิซาร์ดโซลูชั่น เป็นคดีแบบกลุ่มที่ศาลแพ่ง อันเนื่องมาจากการโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงและสินค้าดังกล่าวไม่เป็นไปตามโฆษณา ถูกบ.วิซาร์ดโซลูชั่น ผู้นำเข้ากระทะยี่ห้อโคเรียคิง ฟ้องในข้อหา แจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จ ที่ศาลจังหวัดสตูล โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันเดียวกับคดีที่ศาลแพ่งนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีแบบกลุ่ม และต่อมาคุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ยังได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาจาก สน.พหลโยธิน เรียกให้ไปพบพนักงานสอบสวน ในเรื่องเบิกความเท็จฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยผู้กล่าวหาคือ บ.วิซาร์ดโซลูชั่น เช่นกัน

โดยคดีที่ศาลแพ่งนั้น โจทก์ทั้งสอง และสมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้เสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิง จำนวน 72 คน ได้ยื่นฟ้อง บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นคดีผู้บริโภคและขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ต่อศาลแพ่ง เรียกเงินคืนและเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 1,650  ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับเป็นคดีแบบกลุ่มเช่นกัน โดยจำกัดขอบเขตของกลุ่มเฉพาะผู้บริโภคที่ซื้อกระทะโคเรียคิงรุ่นไดมอนด์และรุ่นโกลด์ของจำเลย ภายใน 17 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ได้ตกลงรับการแก้ไขเยียวยาจากจำเลย

นายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ว่า กรณีดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือเบิกความเท็จแต่อย่างใด และจะดำเนินการต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด หากชนะคดีแล้วจะต้องดำเนินคดีกับบริษัทด้วย

ส่วนผู้เสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิงรายอื่นๆ หากได้รับการฟ้องร้องทำนองนี้ สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ : 02-2483734-7 Line id : @ConsumerThai ช่องทาง inbox FB เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือร้องทุกข์ออนไลน์ที่ https://www.consumerthai.com/

พิมพ์ อีเมล

ขอเงินคืนได้ หากผู้บริโภคต้องการยกเลิกการจองทัวร์ท่องเที่ยวตามสิทธิผู้บริโภค

ภาพข่าวยกเลิกจองทัวร์ 01

ผู้บริโภคที่ต้องการยกเลิกจองทัวร์ท่องเที่ยว จากเหตุขัดข้องในสถานการณ์โควิด-19 สามารถขอเงินคืนได้ตามสิทธิการจองทัวร์ของผู้บริโภค

           วันที่ 14 เมษายน 2565 นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจมีผู้บริโภคที่จองทัวร์ท่องเที่ยวไว้ แต่ด้วยความที่ช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้น บางคนอาจเป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่แน่ใจว่าติดโควิดหรือไม่ หรือไม่สะดวกด้วยสาเหตุอื่นๆ ก็ตาม ผู้บริโภคที่จองทัวร์ไว้สามารถใช้สิทธิการจองทัวร์ของผู้บริโภคในการยกเลิกทัวร์ที่จองไว้ได้ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนในอัตรา ดังต่อไปนี้

           1. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 30 วัน ให้คืนในอัตราร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ

           2. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 15 วัน ให้คืนในอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ

           3. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อนน้อยกว่า 15 วัน ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

           ในกรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจ่ายเงินค่าบริการคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ

หลักเกณฑ์การคืนเงิน ทัวร์ท่องเที่ยว เว็บ 01

           หากผู้บริโภคต้องการความช่วยเหลือในการขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว  สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ : 02-2483734-7 Line id : @ConsumerThai หรือร้องทุกข์ออนไลน์ที่ https://www.consumerthai.com/

พิมพ์ อีเมล

ผู้บริโภคเฮ! ศาลสั่งรับ “คดีกระทะโคเรียคิงโฆษณาเกินจริง” เป็นคดีกลุ่ม โดยกำหนดเงื่อนไขให้เฉพาะกลุ่มที่ซื้อกระทะภายใน 17 พ.ค. 60 และยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย

ภาพข่าวคดีกลุ่มโคเรียคิง 01

ผู้บริโภคเฮ! ศาลสั่งรับ “คดีกระทะโคเรียคิงโฆษณาเกินจริง” เป็นคดีกลุ่ม โดยจำกัดขอบเขตของกลุ่มบุคคลเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ซื้อกระทะโคเรียคิงรุ่นไดมอนด์และรุ่นโกลด์ภายใน 17 พ.ค. 60 และยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย

          ตามที่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิง จำนวน 72 ราย ได้ยื่นฟ้อง บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด ที่นำเข้ากระทะยี่ห้อดังกล่าว เป็นคดีผู้บริโภค และขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ต่อศาลแพ่ง โดยเรียกเงินคืนและเรียกค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน 1,650 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงและสินค้าดังกล่าวไม่เป็นไปตามโฆษณา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และโจทก์ยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้ว

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาชั้นไต่สวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยนางสาวณัฐวดี เต็งพานิชกุล นักกฎหมายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษารับคดีโคเรียคิงเป็นคดีกลุ่ม เนื่องจากอุทธรณ์ของจำเลยเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย และเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลคดีจึงไม่จำต้องวินิจฉัย ที่ศาลขั้นต้นมีคำสั่ง โดยกำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิกกลุ่ม คือ ผู้ที่ซื้อกระทะโคเรียคิงรุ่นไดมอนด์และรุ่นโกลด์ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมีคำสั่งห้ามจำเลยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคตามฟ้องในการโฆษณาจำหน่ายกระทะโคเรียคิง และผู้ซื้อยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้ประกอบการ โดยโจทก์จะต้องวางเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์และคำบอกกล่าวสมาชิก จำนวน 1 แสนบาท เพื่อแจ้งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มทราบ โดยกำหนดนัดพร้อมครั้งต่อไป เพื่อตรวจพยานหลักฐาน และกำหนดวันสืบพยาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

          สำหรับผู้บริโภคที่ซื้อกระทะภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้ประกอบการ สามารถนำหลักฐานการซื้อ ติดต่อได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ : 02-2483734-7 Line id : @ConsumerThai ช่องทาง inbox FB เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือร้องทุกข์ออนไลน์ที่ https://www.consumerthai.com/

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน