'ซัยโจเด็นกิ' ส่งจดหมายให้ข้อมูลกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า ได้ตรวจประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มอก. ผลเป็นไปตามที่โฆษณา

news 12032021 airpurifier

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งจดหมายให้ข้อมูล กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า บริษัทได้ตรวจประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มอก.3061 - 2563 ผลเป็นไปตามที่โฆษณา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ซีพี เรียกคืน อาหารสุนัขโครงไก่บด Dr. Dog หลังพบเศษกระดูกยาวกว่า 1 เซนฯ

10032021 news drdog

ซีพีเอฟ เรียกคืนโครงไก่บดแช่แข็งสำหรับสุนัข กลิ่นไก่ย่าง ขนาด 1 กิโลกรัม ยี่ห้อ Dr. Dog หลังพบเศษกระดูกยาวกว่า 1 เซนติเมตร

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มพบ. เรียกร้อง 5 สายการบิน คืนเงินค่าตั๋วโดยสาร พร้อมเดินหน้าฟ้องคดีหากไม่คืนเงิน

calculator toy airplane mouse dollar bills 143683 116 01

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้อง 5 สายการบิน คืนเงินค่าตั๋วโดยสารให้ผู้บริโภคหลังล่าช้ากว่า 1 ปี ยันพร้อมเดินหน้าฟ้องหากไม่คืนเงิน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน