มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ที่อยู่ 4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 3734 ถึง 37 แฟกซ์ 02 248 3733

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ร้องทุกข์ ร้องเรียน เรื่อง คุ้มครองผู้บริโภค ติดต่อศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
โทร 02 248 3737 หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.