มพบ. เสนอ กสทช. ชะลอการประมูลคลื่น 5G

NBTC FFC suggestion 2

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอ กสทช. ชะลอการประมูลคลื่น 5G เนื่องจากความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยี และความไม่ชัดเจนในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จี้ กสทช. กำกับค่าบริการโทรศัพท์นอกโปรฯ หยุดเอื้อประโยชน์ค่ายมือถือ

news pic 15082019 8

กลุ่มผู้บริโภค และ คอบช. เรียกร้อง กสทช. ยืนหยัดกำกับอัตราค่าบริการนอกโปรโมชันตามแนวทางที่กำหนดไว้เดิม อย่าคล้อยตามเสียงเอกชน แต่ควรเห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

Fake News Alert! เวทีนโยบายสาธารณะ เสนอมีองค์กรอิสระ สร้างช่องทางตรวจสอบข่าวสารบนการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย

news pic 190619 fakenewsalert 1

Fake News Alert! เวทีความเห็นเรื่องนโยบายสาธารณะ เสนอมีองค์กรอิสระ สร้างช่องทางตรวจสอบข่าวสารบนการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย เน้นรวดเร็ว ฉับไว เข้าถึงง่าย รัฐต้องหนุนเพื่อสร้างการตื่นรู้ในสังคม 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...

บทความใกล้เคียงกัน