จี้ กสทช. กำกับค่าบริการโทรศัพท์นอกโปรฯ หยุดเอื้อประโยชน์ค่ายมือถือ

news pic 15082019 8

กลุ่มผู้บริโภค และ คอบช. เรียกร้อง กสทช. ยืนหยัดกำกับอัตราค่าบริการนอกโปรโมชันตามแนวทางที่กำหนดไว้เดิม อย่าคล้อยตามเสียงเอกชน แต่ควรเห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม

          จากกรณีที่ กสทช. กำลังเตรียมออก ‘ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ’ เพื่อกำกับโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น

          นายโสภณ หนูรัตน์ เลขานุการอนุกรรมการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ให้ความเห็นว่า ร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ได้มีการนำมารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในร่างฉบับเดิมได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน หรือ ค่าบริการนอกโปรโมชันอยู่ด้วย โดยกำหนดไว้ในร่างประกาศฯ ข้อ 6 (2) และภาคผนวก ข ว่าจะกำกับอัตราค่าบริการเสียง (การโทรออก) ไม่ให้เกินกว่า 0.90 บาทต่อนาที และบริการข้อความสั้น (การส่ง SMS) ไม่เกิน 1.50 บาทต่อข้อความ ซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวจะส่งผลดีกับผู้บริโภค โดยทำให้ค่าบริการส่วนที่เกินจากรายการส่งเสริมการขายที่ใช้อยู่ (ส่วนนอกโปรโมชัน) ถูกลง จากนั้นจึงลงความเห็นไปว่าเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคส่วนรวมnews pic 15.08.2019 1news pic 15.08.2019 3

          แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้รับทราบว่า ในร่างประกาศฉบับปัจจุบันที่สำนักงาน กสทช. กำลังเตรียมจะนำเสนอให้ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น ได้มีการตัดส่วนนี้ออกไป โดยอ้างว่าเป็นการปรับแก้หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งบรรดาบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือบรรดาค่ายมือถือต่างแสดงความไม่เห็นด้วย

          “กสทช. ควรฟังเสียงผู้บริโภคซึ่งเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าภาคธุรกิจ ตอนที่รับฟังความคิดเห็นก็มีเครือข่ายผู้บริโภคเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเครือข่ายฯ เห็นชอบกับแนวทางของร่างประกาศที่กำหนดว่าจะกำกับอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทั้งในโปรโมชัน และนอกโปรโมชัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค จึงทำให้ไม่มีการคัดค้านหรือแสดงความเห็นแย้งกับร่างประกาศที่ กสทช. เสนอ เพราะเห็นว่าสิ่งที่ กสทช. ตั้งใจจะทำนั้นดีอยู่แล้ว และยังเป็นการป้องกันการเอาเปรียบและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่กลายเป็นว่า เสียงสนับสนุนอย่างเงียบๆ นั้นกลับถูกละเลยไป คงเหลือแต่เสียงค้านของค่ายมือถือดังอยู่ข้างเดียว” นายโสภณกล่าว

          นายโสภณ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังพบว่าตามร่างประกาศฉบับปรับปรุง ในภาคผนวก ก ที่กำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด พบว่ามีอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริการข้อความสั้น ที่เดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 0.88 บาทต่อข้อความ แต่ในประกาศที่แก้ไข เพิ่มเป็น 0.97 บาทต่อข้อความ รวมถึงค่าบริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ เดิมกำหนดไว้ ไม่เกิน 0.14 บาทต่อเมกะไบต์ เพิ่มเป็น 0.16 บาทต่อเมกะไบต์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กสทช. ไม่ได้ยืนหยัดในการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมnews pic 15.08.2019 2

          “ขอเรียกร้องไปยัง กสทช. ให้พิจารณาออกประกาศกำกับค่าบริการโทรศัพท์ โดยใช้ร่างประกาศฉบับเดิมที่นำมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งโดยรวมมีสาระสำคัญที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าฉบับที่แก้ไข และในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก็ได้รับการเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมในฝ่ายของผู้บริโภคแล้ว” นายโสภณกล่าว

Tags: รถตู้,, สารี,, สำนักข่าวอิศรา, 'เบี้ยคนชรา' , หมามุ่ยอินเดีย , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , รถโดยสารสองชั้น , TPP , ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค , หลักประกันสุขภาพ, กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ , กสทช. , ศาลผู้บริโภค, วินาที, คุมค่าโทร, สังฆทาน, วัคซีน, โรงพยาบาล, แพทยสภา, ซานติก้า , ฉลาดซื้อ60, ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค60 , แคลิฟอร์เนีย , ยึดทรัพย์ , ฟิสเนต , รถไฟฟ้า, BTS , เข็มขัดนิรภัย , ข้อเข่าเสื่อม, เสาโทรศัพท์ , คลื่นโทรศัพท์ , คอบช. , กสทช คอร์ดี้พลัส, หลินจือโกะ, ซอกแซกสื่อ, ม, โฆษณาเกินจริง, เห็ดหลินจือ, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, SMS, ทรู, อาคารสูง, ้ซอยแคบ, ก่อสร้าง, รถติด, EIA, เพิร์ลลี่, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, ฟ้องคดีแบบกลุ่ม, คดีผู้บริโภค, คดีู้บริโภค, ClassAction, โดนัท , นิตยสารฉลาดซื้อ, ดีแทค, เอไอเอส, ผู้ริโภค, พาราควอต, เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ, วัตถุอันตราย, SVNThailand, การลงทุน, เทรดหุ้น, คลอไพริฟอส, ไกลโฟเซต, ThaiPAN, อาหารกลางวันโรงเรียน, เมจิกสกิน, Lyn, อาหารเสริม, คปพ., พลังงาน, ทนายความ, มพบ., รถเมล์ขส.มก., บังคับคดี, ทนายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ปตท., เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษ, บขส., รถตู้โดยสารสาธารณะ, กองทุนปฏิรูปพลังงาน, ก็อดจิ, กพย., เสาสัญญาณ, Sibutramine, ลดนำ้หนัก, ห้างออนไลน์, ซื้อของออนไลน์, ไซบูทรามีน, โรคทางจิตเวช, ไขมันทรานส์, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน, รถรักส่งนักเรียน, กระทะโคเรียคิง, คดีกลุ่ม, มหกรรมสมุนไพรและอาหารครั้งที่3, กป.อพช.อีสาน , HIV, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, พรบ.ยา, อย., รถรับส่งนักเรียน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประกาศ อย., จำนำ, สินเชื่อ, ประกันภัย, ตึกสูง, ดิเอทัส, กทม., ซอยร่วมฤดี, สภาผู้บริโภค , เชฟรอน, ศุลกากร, ป.ป.ช., รสนา โตสิตระกูล, สสส. , เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.), รถโดยสารระหว่างจังหวัด, สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ, สถิติเรื่องร้องเรียน, เครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาค, ตุ๊กตุ๊ก , ธนาคารไทยพาณิชย์, รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ศาลแพ่ง, ยื่นฟ้อง, สามล้อเอื้อาทร, สารีอ๋องสมหวัง, กรมการขนส่งทางบก, ฉ้อโกง, กองบังคับการกองปราบปราม, สหกรณ์จักรเพชร, ธนาคารออมสิน, มาสด้า, มาสด้า2, เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ , ปปง., วันสิทธิมนุษยชน, ราคายา, องค์กรผู้บริโภค , กรมการค้าภายใน, คายมาจิ, ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค61, สลากกินแบ่งรัฐบาล , มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน, หวย, มาตรา46, กรมส่งเสริมสหกรณ์, โฟตอน, ฟ้องเท็จ, ศาลอาญา, สาหร่ายอบกรอบ, แคดเมียม, ตะกั่ว, เราคือใคร, ค่ารักษาพยาบาลแพง, โรงพยาบาลเอกชน, องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, สถานการณ์ผู้บริโภค61, กาแฟ, กาแฟคั่ว, ปลอดภัย, ซื้อคอนโด, ซื้อห้องชุด, 700MHz, พรบ.ไซเบอร์, คู่มือผู้บริโภคศึกษา, สมัชชาผู้บริโภค2562, สภาองค์กรของผู้บริโภค, เลือกตั้ง62, การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค, นโยบายพรรคการเมือง, CX5, mazda, สถานการณ์ผู้บริโภค62, บริการสาธารณะ, การเงินการธนาคาร, Fair Finance Thailand, การเงินที่เป็นธรรม, สิ่งแวดล้อม, kerry, ละเมิดสิทธิ, ขนส่งสินค้า, ฉลาก, นมไทยเดนมาร์ค, รพ.เอกชน, เดินเพื่อผู้ป่วย, กัญชารักษาโรค, CannabisWalk, อาจารย์เดชา, เดินเพื่อผ้ป่วย, กัญารักษาโรค, ไพศาล พืชมงคล , โจน จันได, CannbisWalk, มูลิธิข้าวขวัญ, มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI), มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย), มูลนิธิสุขภาพไทย, มหาวิทยาลัยรังสิต, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ, ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน(ขสช.) , เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum), ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, มูลนิธิเพื่อผู้บริโ๓ค, เครือข่ายภาคประชาชน, อาจารย์เนาวรัตน์, ทางออกกัญชาไทย, โรตีสายไหม, ของฝาก, อยุธยา, สารเคมีอันตราย, พ.ร.บ. สารเคมี, มะพร้าว, น้ำกระทิ, เสวนากัญชาเพื่อการแพทย์, ปลดกัญชาออกจากยาเสพติด, อาจารย์เดชา ศิริภัทร, ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ , ศุภชัย ใจสมุทร, อาจารย์ยักษ์, วิวัฒน์ ศัลยกำธร, ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ, มูลนิธิข้าวขวัญ, ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขสช.), คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.), คำประกาศอิสรภาพ, รถโดยสาธารณะปลอดภัย , กระทรวงพาณิชย์, ข่าวปลอม, ไต้หวัน, ข้อมูลลวง, ข่าวลวง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ, คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค, เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชน, สภาองค์กรผู้บริโภค, องค์กรสาธารณประโยชน์, มาตรา61, มาตรา46รัฐธรรมนูญ, ชานมไข่มุก, ชาไข่มุก, ชานม, จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค, ของฝากภาคเหนือ, น้ำพริกหนุ่ม, ทำรังวัด, รังวัดซ้ำ, หนี้บัตรเครดิต, Supermarketที่รัก, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค, สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กองทุนแสงอาทิตย์, โรงพยาบาลหลังสวน, โซลาร์เซลล์, แกงไตปลาแห้ง, องค์กรผู้บริโภคภาคใต้

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน