ครบ 1 เดือนหลังสั่งบล็อก SMS ยังมีผู้ร้องเฉลี่ยวันละ 100 ราย เหตุ กสทช. ไม่บังคับใช้กฎหมาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จี้ให้ระงับการเอาเปรียบของค่ายมือถือทันที พร้อมปรับ 5 ล้าน-วันละแสน

มพบ. สอบ. ร่วมเสนอการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวง รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายกับค่ายมือถือจริงจัง พร้อมเปลี่ยนมุมมองการคุ้มครองผู้บริโภค