ชะลอขึ้นราคา “แอลพีจี-เอ็นจีวี” ไม่มีกำหนด

ที่ประชุม กพช.มีมติ ให้ชะลอขึ้นราคาก๊าซ “แอลพีจี-เอ็นจีวี” ไม่มีกำหนด เพราะเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย และกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

“รสนา” ค้านปรับขึ้นราคา

15 ม.ค.ที่รัฐสภา นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา แถลงข่าวกรณีรัฐบาลจะปรับขึ้นราคาก๊าซว่า รัฐบาลไม่ควรปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีหรือลอยตัวค่าก๊าซตามราคาตลาดโลก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กระทรวงพลังงานชงแผนขึ้นแอลพีจีภาคขนส่ง

กระทรวงพลังงานชงแผนขึ้นแอลพีจีภาคขนส่งและอุตสาหกรรมให้นายกรัฐมนตรีเคาะในการประชุม กพช.วันนี้ ขั้นต่ำไม่เกิน 2 บาทต่อ ก.ก.

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รื้อเกณฑ์ใช้ไฟฟรีใหม่! ไม่เกิน 100 หน่วย แต่หม้อไม่เกิน 5 แอมป์

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ยังยืนยันที่จะคงโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ออกมาเป็น 2 ราคา ระหว่างภาคครัวเรือนกับขนส่งและอุตสาหกรรม ด้วยการตรึงราคาภาคครัวเรือน ออกไปอีกจากที่ครบกำหนด 6 มาตรการ 6 เดือน ในวันที่ 31 ม.ค. แต่ภาคขนส่งและอุตสาหกรรมต้องปรับราคาขึ้น แต่คงไม่ถึง 6 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จะสรุปรายละเอียดในวันที่ 16 ม.ค.นี้ 

“การขยายเวลา 6 มาตรการ 6 เดือน ในส่วนการใช้ไฟฟรี ที่ประชุม กพช. จะหารือในรายละเอียดอีกครั้ง หลังจากเบื้องต้นแนวทางหนึ่งที่ได้หารือไว้คือผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟรี คิดเป็น ผู้ที่ได้รับการคิดค่าไฟฟรี 9 ล้านครัวเรือน คิดเป็นเงินที่รัฐบาลต้องอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 8,000 ล้านบาท โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิมได้กำหนดว่าการใช้ไฟฟรี กำหนดไว้ 2 แนวทางคือ หากใช้ไม่ถึง 80 หน่วยต่อเดือน ใช้ฟรี แต่หากใช้ตั้งแต่ 80-150 หน่วย จ่ายค่าไฟ 50%” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าไฟฟรี กระทรวงพลังงานกำลังพิจารณารายละเอียด เนื่องจากเดิม กำหนดฐานใช้ไฟฟรีที่ 80-100 หน่วยต่อเดือน จะจ่ายค่าไฟฟ้าเพียงครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าใช้ไม่เกิน 80 หน่วย ได้ใช้ฟรี ปรากฏว่าเดิมผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน 80 หน่วยมี 6.7 ล้านครัวเรือน แต่ล่าสุดเพิ่มเป็น 7 ล้านครัวเรือน จึงบ่งชี้ว่าประชาชนมีการประหยัดเพื่อให้สามารถใช้ไฟฟรีมากขึ้น หากมีการกำหนดใหม่ เป็นใช้ไฟไม่เกิน 100 หน่วย สามารถใช้ไฟฟรีได้ ก็ต้องใช้เงินอุดหนุนมากกว่าเดิม เพราะครัวเรือนที่เคยประหยัดอาจมีการใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นอีก เพราะฐานการใช้ขยายไปยัง 100 หน่วยต่อเดือน จึงมีทางเลือกอีกทางหนึ่ง คือกำหนดใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 100 หน่วย แต่จะต้องเป็นบ้านที่ติดมิเตอร์ไฟไม่เกิน 5 แอมแปร์

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติให้ปรับขึ้นค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ เดือน ม.ค.-เม.ย. เพิ่มขึ้น 14.85 สตางค์ (สต.) ต่อหน่วย จากเดิมอยู่ที่ 77.70 สต. ต่อหน่วย รวมเป็น 92.55 สต.ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟที่เรียกเก็บในบิลรอบนี้เพิ่มขึ้นจาก 3.02 บาทต่อหน่วย เป็น 3.17 บาทต่อหน่วย.

นสพ.ไทยรัฐ 13-01-52

พิมพ์ อีเมล

ค่าไฟขึ้นหน่วยละ14.85สต. กกพ.ปรับสูตรคำนวณเอฟที

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า การพิจารณาค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในเดือนมกราคม-เมษายน 2552 เพิ่มขึ้น 14.85 สตางค์ต่อหน่วย จากเดิมในรอบที่ผ่านมา (ต.ค.-ธ.ค.2551) อยู่ที่ 77.70 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 92.55 สตางค์ต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนในบิลค่าไฟฟ้ารอบนี้เพิ่มขึ้นจาก 3.02 บาทต่อหน่วย เป็น 3.17 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.91 ทั้งนี้ความจริงจะต้องปรับเพิ่ม 17.22 สตางค์ต่อหน่วย จากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้น 22 บาทต่อล้านบีทียู ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 0.56 บาทต่อลิตร แต่ได้มีการปรับการใช้ราคาเชื้อเพลิงปัจจุบัน (ม.ค.-เม.ย.2552) มาใช้คำนวณแทนราคาเชื้อเพลิงอ้างอิง 2 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค 2551-ธ.ค.2552) เพราะราคาเชื้อเพลิงปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง

มติชน 13-01-52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน