15 มีนาคม วันสิทธิผู้บริโภคสากล สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค

ทุกปีวันที่ 15 มีนาคม จะมีการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคสากล ในประเด็นที่แตกต่างกันไป ทำให้เราเห็นการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยมีการพัฒนาและขยายบทบาทไปอย่างกว้างขวาง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

2 ปี กฏหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ต้องแก้ไข

นักกฎหมาย ระบุ กฏหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2 ปี ผู้ประกอบยังรุมฟ้องผู้บริโภค ระบบการจำแนกคดีทำให้การพิจารณาล่าช้า ภาระการพิสูจน์ยังตกอยู่ที่ผู้บริโภค และเจ้าพนักงานคดีไม่เพียงพอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน