“เครือข่ายประชาชนฯจี้รัฐแจงยกเลิกเบี้ยคนชรา ชี้รัฐไทยถอยหลังตกคลอง”

590517 actionnet2
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ประกอบด้วยเครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสลัม4ภาค เครือข่ายสวัสดิการชุมชน และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้ร่วมกันแถลงข่าวคัดค้านนโยบายรัฐ ที่ต้องการยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้า ถอยหลังกลับไปใช้แบบเดิม คือคัดเลือกจ่ายให้เฉพาะคนจน ตามที่ รมช.กระทรวงการคลัง ได้ออกมาให้ข่าวว่ารัฐมีงบประมาณจำกัด ประกอบกับสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว หากรัฐจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับทุกคนจะทำให้ใช้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องตัดลดงบประมาณส่วนนี้ เพื่อประหยัดงบประมาณปีละหมื่นล้านบาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

10 เรื่องคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องดันให้เกิดในปีนี้

531220-asbestosนัก วิชาการเผย 10 เรื่องคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในปี 2557

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน