32 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ ยื่นหนังสือ ชะลอเข้าร่วม ‘CPTPP’

210664 CPTPP news cover

32 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ ยื่นหนังสือ  ชะลอเข้าร่วม ‘CPTPP’ หวั่นส่งผลกระทบต่อประชาชน

           วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศจำนวน 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย แพร่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด  นครราชสีมา  ยโสธร สุรินทร์ ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร พร้อมใจกันยื่นจดหมายต่อ ส.ส. ส.ว. ผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดของตนเอง เพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้ชะลอส่งหนังสือเข้าร่วม ‘CPTPP’ จนกว่าจะมีผลการศึกษาที่เป็นผลที่แน่ชัดแล้วว่า ประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์มากกว่าเสียผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP

          ทั้งนี้ รายละเอียด การยื่นหนังสือต่อรัฐบาลของเครือข่ายประจำจังจังหวัดต่าง ๆ นั้น มี 7 จังหวัดที่ยื่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ราชบุรี ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร  1 จังหวัดยื่นผ่านวุฒิสภา (ส.ว.) ได้แก่ ปัตตานี ยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ ขอนแก่น ตราด สมุทรสงคราม นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี  ยื่นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน พะเยา ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์ ยโสธร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระแก้ว สุพรรณ บุรี สตูล ชุมพร นราธิวาส สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี และพระนครศรีอยุธยา ยื่นผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ขอนแก่น และชุมพร และยื่นผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ สภาเกษตรจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม และชุมพร

           โดยข้อเสนอของ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศทั้ง  32 จังหวัด ได้ระบุให้ คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ขอให้ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนไทยทั้งประเทศ หากมีการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP และควรพิจารณาด้วยความรอบคอบและมองประโยชน์ของประชาชนที่เป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ มากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มคนส่วนน้อยของประเทศ

Tags: สภาองค์กรของผู้บริโภค, CPTPP, NoCPTPP, องค์รผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน