มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่าย #NoCPTPP เป็นตัวแทน 400,000 เสียง แสดงพลังย้ำชัดให้ยุติการเข้าร่วม CPTPP “ถ้าไม่คืนความสุข ก็อย่าส่งความทุกข์ด้วยการเข้าร่วม CPTPP”