มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องซิตี้แบงค์ให้ยุติการเก็บเงินที่ผู้บริโภค กรณีถูกแอบอ้างใช้บัตรเครดิต

590916 newscradit
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 61 ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคถูกขโมยใช้หมายเลขบัตร ซื้อของออนไลน์หลังขอให้ธนาคารซิตี้แบงค์เช็ครายละเอียด ถูกเรียกเก็บเงินค่าตรวจสอบรายการละ 200 บาท

ผู้บริโภคให้ข้อมูลว่าถูกใช้หมายเลขบัตรเครดิต โดยบุคคลอื่นเช่นที่ใช้จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และซื้อสินค้า ฯลฯ ผ่านธุรกรรมออนไลน์ ถูกเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้ใช้เกือบ 80,000 บาท และถูกเรียกเก็บเงินค่าตรวจสอบรายการละ 200 บาท อีก 6,000 บาท

ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงโพสต์ผ่าน Fanpage เรียกร้องให้ธนาคารซิตี้แบงค์ยุติการเก็บเงินที่ผู้บริโภคไม่ได้ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการของตนเอง ให้ใช้มาตรการ Charge back เช่นเดียวกับในต่างประเทศหากไม่มีการใช้บริการจะไม่คิดเงิน หรือสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวน https://www.ftc.gov/…/media-r…/consumer-finance/credit-cards และ
ให้ยุติการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บัตรเครดิตรายการละ 200 บาท เป็นเงินเกือบ 6,000 บาทในการตรวจสอบความถูกต้องที่ไม่ได้ใช้งาน
นอกจากนี้ยังขอให้ธนาคารชิตี้แบ็งค์และธนาคารอื่นๆ ช่วยลูกค้าบัตรเครดิต ตรวจสอบว่า ถูกแอบอ้างใช้บัตรเครดิตอีกหรือไม่ เพื่อหาทางป้องกันปัญหา หรือโทรศัพท์ อีเมล์ แจ้งลูกค้า หากมีการใช้งานผิดปกติ

หากผู้บริโภคพบความผิดปกติต้องรีบแจ้งธนาคารและแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เพื่อระงับการใช้บริการดังกล่าว

610123
ภาพการร้องเรียนจากเคส


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

พิมพ์ อีเมล