กลับบ้านสงกรานต์ปีนี้! ชวนผู้บริโภครู้สิทธิในการใช้บริการรถโดยสาร

ภาพข่าวรถโดยสารสงกรานต์ เว็บ 01

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคชี้ผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยในการขึ้นรถโดยสารกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ต้องได้รับตั๋วโดยสารทุกครั้ง ที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัย ร้องเรียนได้ พร้อมแนะวิธีการเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

          วันที่ 12 เมษายน 2565 นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการเดินทางกลับไปหาครอบครัวตามภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ โดยรถโดยสารสาธารณะหรือเครื่องบินเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้ผู้โดยสารได้รับรู้สิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการรถโดยสาร และเรื่องที่ควรระมัดระวังในการใช้บริการ

          ในการใช้บริการรถโดยสาร ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา และราคาค่าบริการ  ต้องได้รับความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน และสามารถร้องเรียน หรือฟ้องร้องเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปัญหา เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ปัญหาที่ผู้บริโภคควรระวังในช่วงเทศกาล คือ ตั๋วผีหรือตั๋วเถื่อน (การซื้อตั๋วโดยสารไปขายต่อราคาแพงขึ้นในช่วงเทศกาล) ที่มักจะขายนอกจุดที่ซื้อตั๋วตามสถานีขนส่ง เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุบริษัทรถทัวร์จะไม่ยอมรับผิดชอบ ฉะนั้นผู้บริโภคต้องได้รับตั๋วโดยสารเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าขึ้นรถที่ไหนและของบริษัทอะไร เมื่อขึ้นรถแนะนำให้สังเกตป้ายเลขทะเบียนรถโดยสาร ถ่ายรูปไว้เป็นข้อมูลและอาจจะส่งให้ที่บ้านดูว่าเราขึ้นรถสายไหน เพื่อที่เมื่อเกิดปัญหาญาติพี่น้องจะได้ดำเนินการได้

          ด้านรถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คนขับมีความพร้อมในการขับขี่ ปลอดภัย มีรถเพียงพอในการให้บริการ ไม่ให้ผู้บริโภคนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัย รถโดยสารทุกคันต้องมีเข็มขัดนิรภัยพร้อมทุกที่นั่ง ผู้บริโภคเองก็ควรรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รถต้องส่งไปถึงปลายทาง ไม่ทิ้งไว้กลางทาง เมื่อเจอปัญหาควรร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอปพลิเคชัน DLT GPS

          นางนฤมล กล่าวถึงการเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุว่า ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธิของการใช้บริการรถโดยสาร ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งปรับวงเงินในการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ใช่คนขับ ค่าเสียหายในการรักษา คือ 80,000 บาท เสียชีวิต 500,000 บาท

info สิทธิพรบผู้ประสบภัยจากรถ เล็ก

เอกสารและวิธีการที่ผู้ประสบอุบัติเหตุใช้ในเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

     1) ต้องยื่นเอกสารเรียกค่าสินไหมทดแทนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ

     2) ยื่นเอกสารกับทางบริษัทประกันที่รับทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

          -  สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียหาย

          -  เอกสารในการรักษาพยาบาล (ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน)

          -  บันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แสดงว่าผู้เสียหายประสบอุบัติเหตุ

          -  สำเนาใบมรณบัตร กรณีผู้ประสบเหตุ เสียชีวิต

     3) หากประกันไม่ยอมจ่ายสามารถยื่นเอกสารเรียกร้องต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สายด่วนประกันภัย 1186 หรือ คปภ. ประจำจังหวัดได้ทันที

เอกสารและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เล็ก 01

          หากผู้บริโภคพบปัญหาเกี่ยวกับรถโดยสาร ร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอปพลิเคชัน DLT GPS หรือหากเกิดอุบัติเหตุ ต้องการความช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าเสียหาย สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ : 02-2483734-7 Line id : @ConsumerThai หรือร้องทุกข์ออนไลน์ที่ https://www.consumerthai.com/

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, รถโดยสารระหว่างจังหวัด, รถโดยสารสาธารณะ, สงกรานต์, อุบัติเหตุ, เรียกร้องค่าเสียหาย

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน