อุบัติเหตุซ้ำซาก กระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ. ต้องลงมือ

610110 newscar2

 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 เครือข่ายผู้บริโภค พร้อม เครือข่ายนักวิชาการ ยื่นข้อเสนอมาตรการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย หนุนให้โรงเรียนเป็นจุดจัดการดึง สมาคมผู้ปกครอง ชมรมรถรับส่งนักเรียน ขนส่งจังหวัด องค์กรผู้บริโภคท้องถิ่น สร้างระบบรถรับส่งนักเรียน รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมความเร็วและการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจในรถรับส่งนักเรียน ต่อนายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จากการเฝ้าระวังรถรับส่งนักเรียนไม่ปลอดภัยของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในปี 2560 พบว่า มีอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับรถรับส่งนักเรียนมากถึง 30 ครั้ง มีเด็กได้รับบาดเจ็บ 389 คน เสียชีวิต 7 คน นั้น ถือเป็นสถานการณ์สำคัญที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากความประมาท ขับรถเร็ว และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่แล้ว สภาพรถรับส่งนักเรียนดัดแปลงที่ไม่ปลอดภัย การใช้รถที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้ว มาตรการบังคับใช้ของกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง และนโยบายการศึกษาที่ยุบโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนเดียวทำให้เด็กต้องเดินทางไกลขึ้น ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียซ้ำซากที่เกิดจากอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน

เพื่อการจัดการเรื่องรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย เครือข่ายผู้บริโภคและเครือข่ายนักวิชาการจึงมีข้อเสนอมาตรการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นจุดจัดการโดยการมีส่วนร่วมของสมาคมผู้ปกครอง ชมรมรถรับส่งนักเรียน สำนักงานขนส่งจังหวัด องค์กรผู้บริโภคท้องถิ่น ในการทำให้เกิดระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุมความเร็วและการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจในรถรับส่งนักเรียน เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตและบาดเจ็บในเด็ก ถือเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

พิมพ์ อีเมล