ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

องค์กรผู้บริโภคต้าน“ฮั้ว”ประมูล 3G

องค์กรผู้บริโภคชี้การประมูล 3G ที่ กทช.ทำอาจส่อให้เกิดการฮั้วประมูล ถือเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542 ทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์ เพราะขาดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการแข่งขัน นอกจากนี้ก็ยังไม่มีเงื่อนไขการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง และการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงของผู้อยู่ห่างไกล ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552  นายพนัชทร สุนทราภิมุข ตัวแทนแทนองค์กรผู้บริโภค กล่าวในงาน “การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างสรุปข้อสนเทศ การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT หรือ  3G and beyond” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่า เห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการนำ 3G มาใช้  แต่การให้ใบอนุญาตถึง 4 ใบในคราวเดียวกัน โดยมีผู้ให้บริการรายใหญ่ไม่เกิน 4 ราย ไม่สามารถทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง  ซึ่งเหมือนเป็นการแจกใบอนุญาตมากกว่าการให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างแท้จริง และการประมูลครั้งนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดของ พรบ. การฮั้วประมูล มาตรา 11 ที่ระบุว่า การทุจริตในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม  มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท อีกทั้งยังทำให้ผลของการประมูลที่เกิดขึ้นเป็นโมฆะ ซึ่งรัฐและผู้บริโภคอาจเสียประโยชน์ได้

นายพนัชทร กล่าวต่อว่า สิ่งที่กทช.ต้องทำก่อนการเปิดประมูลเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังไม่ได้ทำ คือ กทช. จะต้องประกาศอัตราบริการขั้นสูงให้ทราบ  เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าจะเสียค่าบริการเท่าใด  และกทช.ต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เพราะมีเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

“นอกจากนี้ กทช.ต้องสร้างเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้อย่างเป็นธรรม ไม่อย่างนั้นผู้ประกอบการรายย่อยก็อยู่ไม่ได้ กทช.ต้องวางเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการกระจายการบริการอย่างทั่วถึง  เพื่อผู้ที่อยู่ห่างไกลและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการบริการโดยเท่าเทียมกัน หาก กทช. ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วได้  ก็ยังไม่ควรเปิดประมูล  เพราะขาดความโปร่งใสและเป็นธรรม” นายพนัชทร กล่าว

ทั้งนี้ ขณะที่นายพนัชทรกำลังกล่าวข้อเสนอแนะ กทช.ได้ประท้วง โดยกล่าวว่า นายพนัชทรไม่ได้ลงชื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นไว้ล่วงหน้า  จึงไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นได้  แม้จะมาจากองค์กรผู้บริโภค และปิดไมโครโฟน  เพื่อยุติการแสดงความคิดเห็น  แต่นายพนัชทรก็กล่าวข้อเสนอแนะต่อไปจนจบ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานปรบมือให้อย่างกึกก้อง

 

 


 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test