ขึ้นค่าเอฟทีงวดก.ย.-ธ.ค.เท่ากับ8.87สต./หน่วย

600712 ft

กรุงเทพะธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า "กกพ." มีมติขึ้นค่าเอฟทีงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2560 เท่ากับ 8.87 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟเฉลี่ยผู้ใช้ทุกประเภทอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษกกกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนก.ย.-ธ.ค.2560 เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน พ.ค.-ส.ค.2560 เท่ากับ 8.87 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าเอฟทีอยู่ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ สาเหตุการปรับขึ้นค่าเอฟทีมาจากสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ลดลงตามฤดูกาล และการใช้ถ่านหินที่ลดลงจากการหยุดบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ ทำให้ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ในสัดส่วนและราคาที่สูงขึ้น จากราคาน้ำมันเตาที่ปรับตัวขึ้นก่อนหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่สูงกว่าประมาณการณในรอบที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสะสมเพิ่มมากขึ้น 184.10 ล้านบาทจากงวดก่อนที่ 14,312.97 ล้านบาท มาอยู่ที่ 14,497.07 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าเอฟทีเพิ่มขึ้น 1.90 สตางค์ต่อหน่วย

อย่างไรก็ตาม กกพ.ประเมินค่าเอฟทีมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงงวดเดือนม.ค.-เม.ย.2561 โดยคาดการณ์ว่าค่าเอฟที่ จะเพิ่มขึ้น 12-13 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากอิงราคาน้ำมันดิบย้อนหลัง 6-12 เดือนก่อน หรือเดือนม.ค.-เม.ย.2560 ที่สูงอยู่ในระดับ 53.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้างวดถัดไปยังอยู่ในระดับสูงที่ 207-209 บาทต่อล้านบีทียู

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test