จดแจ้งสถานะองค์กรฯ วันแรกคึกคัก พบปัญหาเรื่องเอกสารและความไม่พร้อมของจนท.ในบางจังหวัด

IMG 3744

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ แห่จดแจ้งสถานะองค์กรฯ อย่างล้นหลาม ระบุพบปัญหาเรื่องเอกสารและความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ในบางจังหวัด

          วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีองค์กรผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เดินทางไปจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ‘จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค’ ด้วย

IMG 3743

IMG 3749

IMG 3751

IMG 3772

          ซึ่งโดยภาพรวมก็ผ่านไปได้ด้วยดี แต่พบปัญหาเอกสารไม่ครบ เนื่องจากการยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรจำเป็นต้องใช้อากรแสตมป์ด้วย แต่ในคู่มือการยื่นจดแจ้งฯ ไม่ได้ระบุไว้ ทำให้ตัวแทนองค์กรผู้บริโภคที่ยื่นจดแจ้งต้องไปซื้อและกลับไปยังสำนักงานปลัดฯ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ

          ส่วนภาคอื่นๆ ปัญหาเรื่องการเตรียมเอกสารขององค์กรผู้บริโภค และความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ในบางจังหวัด เช่น ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขอเอกสารเกินจากที่ระบุไว้ในคู่มือ (บางจังหวัดขึ้นทะเบียนไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องใช้ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน) สำหรับปัญหาเรื่องอากรแสตมป์นั้น บางจังหวัดเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องติดอากรแสตมป์ที่เอกสารการมอบอำนาจ แต่ในอีกหลายจังหวัดไม่มีการเรียกเก็บอากรแสตมป์เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือ แต่สามารถแนบเผื่อไว้ได้ หากไม่ได้ใช้จะคืนให้แก่ผู้ที่มาจดแจ้ง

S 4816918

S 4816921

S 4816922

Tags: สภาองค์กรผู้บริโภค, จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล