วันนี้ครบรอบ 60 วัน กสทช. สั่งค่ายมือถือบล็อก SMS หลอกลวง หากผู้บริโภคยังได้รับ SMS หลอกลวง แจ้งมาได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ภาพครบรอบ 60 วัน สั่งบล็อก sms 01

          จากการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สั่งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบล็อก SMS หลอกลวง และแถลงข่าวครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ประกาศว่า กสทช. ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อดำเนินการกับมิจฉาชีพ หากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือยังมีปัญหา SMS หลอกลวง ส่งไปยังผู้บริโภค จะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตผู้ให้บริการ พร้อมกำหนดมาตรการของเนื้อหาข้อความและการกำหนดชื่อผู้ส่งข้อความนั้น

          นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ยังมีผู้บริโภคที่พบ SMS หลอกลวง แม้ว่าจะครบรอบ 60 วันที่ กสทช. ออกคำสั่งให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือบล็อก SMS ดังกล่าว อีกทั้งข้อเสนอของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ยังไม่ได้รับการตอบรับ ตั้งแต่ไปยื่นเรื่องกับรองเลขาฯ กสทช. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยข้อเสนอ มีดังนี้

          1. ขอให้มีการเปิดเผยคำสั่งของ กสทช. ที่กำหนดให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและผู้ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา SMS และโทรศัพท์รบกวน

          2. ขอเสนอให้พิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ร้องเรียนที่ยังได้รับข้อความ และ/หรือ โทรศัพท์รบกวนในลักษณะดังกล่าว จำนวน 1,000 บาท/ข้อความ

          3. ขอให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ยังปล่อยให้มีการส่งข้อความ SMS หรือโทรศัพท์ รบกวน

          ทั้งนี้ หากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ กสทช. ยังไม่ดำเนินการ มูลนิธิฯ จะรวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายไปดำเนินคดีกับค่ายโทรศัพท์มือถือที่ยังพบปัญหาอยู่ ขอให้ผู้บริโภคที่ยังพบปัญหาร้องเรียนมาที่ แบบฟอร์มนี้ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh9kmR1KCiH8AWvcDjdR1-9TwvXvCrj2qiBG0iKbSulkHWPg/viewform?fbclid=IwAR2SWIYKO-Fr6X2IW7uZeAbKwVzSr5TsCQ2mkKxwm-8AOwKBMHE4jcncb70

Tags: กสทช. , มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, SMS, smsกวนใจ , smsพนันออนไลน์

พิมพ์ อีเมล