ชวนผู้บริโภคสะท้อนปัญหาการใช้บริการสาธารณสุข

610202 news
ชวนพี่น้องที่ใช้บริการสาธารณสุขแล้วเจอภาวะ ค่ารักษาพยาบาลแพงมาก เจ็บป่วยแต่ละครั้ง หากเข้ารพ.เอกชน ต้องใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียว

มาช่วยกันสะท้อน ให้ความเห็นกันนะครับ ข้อมูลที่ได้จะได้จะเป็นเป็นอย่างมาก ในการใช้ผลักดันให้เกิดการแก้ไขราคาค่ารักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานต่อไป

ส่งรายละเอียดมาที่ E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ อีเมล