ผู้บริโภคเรียก ทรูสปาชี้แจงและชดเชยปิดให้บริการ

600407 consumers
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เรียกร้อง ทรู สปา เยียวยาผู้บริโภค หลังปิดให้บริการทุกสาขา หากยังเงียบเฉยเข้าข่ายฉ้อโกง พร้อมชวนผู้บริโภคลุกทวงสิทธิ์

7 เม.ย.60 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าบริษัท ทรู สปา จำกัด ซึ่งเปิดให้บริการด้านความงาม ได้ปิดการให้บริการทั้ง 2 สาขา นั่นคือสาขาอโศก ตึก เอ็กเชน ทาวเวอร์และสาขา Zen central world โดยไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้ง 2 สาขา พบว่าปิดบริการจริง มีป้ายประกาศติดไว้โดยไม่ได้บอกกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมมีเบอร์โทรศัพท์ให้สมาชิกสอบถาม ซึ่งหลังการโทรติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว พบว่าหมายเลขดังกล่าวยังไม่เปิดใช้บริการ

นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค กล่าวว่า การปิดดำเนินการโดยไม่แจ้งสมาชิกล่วงหน้า พร้อมทั้งไม่มีมาตรการเยียวยา เข้าข่ายผิดสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 2521 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้

“ธุรกิจนี้ถือเป็นธุรกิจสัญญา โดยมีการเรียกเก็บเงินผู้บริโภคล่วงหน้า การจะปิดปรับปรุงก็ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบและมีแผนรองรับสมาชิกว่าจะไปใช้บริการที่ไหน มีกำหนดเปิดหลังการปรับปรุงที่แน่นอน ไม่ใช่ปิดหายเงียบไป ติดต่อผู้ประกอบการก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคบางรายเพิ่งซื้อคอร์สและใช้งานไปเพียงไม่กี่ครั้ง ขณะนี้รวมมูลค่าผู้ร้องเรียนกว่า 200,000 บาท  ขอให้บริษัททรู สปา ฯ ออกมารับผิดชอบรวมถึงเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือไม่ก็คืนเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้บริโภคก่อน เมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดรับสมาชิกใหม่อีกครั้ง” หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคกล่าว

นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากทางบริษัททรู สปา ยังไม่ยอมออกมาเยียวยาผู้บริโภคโดยปิดตัวเงียบหายไปนั้นอาจเข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 นั่นคือกระทำด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผู้บริโภคควรแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนได้

ผู้บริโภคที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถร้องเรียนเข้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ด้วยตัวเองโดยเตรียมเอกสารต่างๆ เช่นสัญญาการเป็นสมาชิก หลักฐานการจ่ายเงิน และเพื่อความรวดเร็วเขียนลำดับสถานการณ์ตั้งแต่วันสมัคร การใช้งานคอร์สต่างๆ จนถึงวันเกิดปัญหา เป็นต้น หรือร้องเรียนปรึกษาทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2483737 เวลา 09.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือร้องทุกข์ออนไลน์ https://goo.gl/lESHRR 

พิมพ์ อีเมล