คลื่นจากเสาสัญญาณโทรศัพท์อันตรายจริงหรือ

talacom1
ประเด็นที่ว่า “คลื่นจากเสาสัญญาโทรศัพท์อันตรายจริงหรือ?” สร้างความสงสัยและมีหลายฝ่ายพยายามค้นหาคำตอบกันมานานแล้ว จนวันนี้...

การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และที่พักอาศัย ยังคงเป็นข้อกังขาของประชาชนอยู่ไม่น้อย เพราะชาวบ้านหลายคนต่างยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากคลื่นไฟฟ้าของเสาสัญญาณ โทรศัพท์ จนทำให้ทั้งตนเองและคนภายในครอบครัวต้องเจ็บป่วยและถึงขั้นเสียชีวิตลงด้วย โรคมะเร็ง

แต่ผลกระทบต่อสุขภาพของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายังคงไม่ ได้รับการยืนยันชัดเจนทางวิชาการ และอาการป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ต่อกรณีดังกล่าวนี้ รวมถึงยังไม่มีการยอมรับว่าคลื่นไฟฟ้าจากเสาสัญญาณโทรศัพท์เป็นสาเหตุของการ ก่อโรคมะเร็ง ทว่ายังมีนักวิชาการบางคนที่ยืนยันว่าผลกระทบต่อสุขภาพจากเสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์มีอยู่จริง

จากการศึกษาวิจัยระหว่างสำนักงานคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการลงพื้นที่สำรวจและวัคค่าระดับความแรงของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก เสาโทรศัพท์มือถือใน 5 ภูมิภาค อ้างว่า ข้อสรุปของผลการวิจัยตามมาตรฐานสากล ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานีวิทยุคมนาคมที่ทำการตรวจวัดมีความปลอดภัยจาก การได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกจากสถานีฐาน และการแผ่คลื่นไฟฟ้าจากเสาโทรศัพท์ในประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ ได้อันตรายรวมถึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และยังยืนยันว่าค่าระดับความแรงของสัญญาณที่ส่งออกมาจากเสาโทรศัพท์ รวมถึงผลการวิเคราะห์ค่าดูดซับพลังงานจำเพาะที่บริเวณศีรษะนั้นอยู่ในระดับ ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าว มีผู้แย้งว่างานวิจัยไม่ครอบคลุม ไม่มีความชัดเจนทั้งทางด้านความปลอดภัยของชีวิตประชาชนและการอ้างอิง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่อันตราย แต่ความจริงมีอันตราย

ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ นัก วิชาการอิสระ ที่ทำการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ยืนยันว่า ปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากเสาสัญญาณ โทรศัพท์ เกิดขึ้นจริง โดยผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เสาและบริเวณใกล้เคียง จะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ วิงเวียนนอนไม่หลับ ความจำเสื่อม ขาดสมาธิ สั่นกระตุก และเศร้าสลด

รวมถึงโรคมะเร็งตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ของผู้ที่อาศัยรอบเสาภายในรัศมี 350-400เมตรเป็นเวลานาน ซึ่งอ้างอิงมาจากงานวิจัยของEger H et al.(2004) ว่าจะพบอัตราความเสี่ยงเพิ่มกว่า3เท่า และWolf and Wolf (2004) มีอัตราเสี่ยงเพิ่มถึง4.15เท่า

นอกจากนี้กรณีดังกล่าวกลายเป็น ข้อถกเถียงที่ไม่ยุติลงง่ายๆ นักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อย ได้เปิดเผยผลงานวิจัย ทั้งในเชิงระบาดวิทยา และการทดลองในสัตว์หรือเซลล์มนุษย์ จำนวนมาก ซึ่งต่างทำให้เชื่อได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่ 0 Hz.ถึง 300 Ghz. แม้มีความแรงต่ำก็สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้ทั้งสิ้น แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะให้การปฏิเสธ หรือยืนยันว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่น่าจะส่งผลกระทบหากมีระดับไม่เกินกว่า เกณฑ์สากลที่กำหนด หรือไม่ก็มักจะอ้างว่า การให้บริการมีความปลอดภัยดี จนกว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถชี้ถึงสาเหตุที่มาว่าอันตรายจากคลื่นกำลังต่ำ มีผลทางชีววิทยาอย่างไร ทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือไม่

อย่างไรก็ ตามยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกไม่น้อยเช่นกันที่ยังไม่ยอมรับว่าคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้ามีผลต่อสุขภาพ และออกมาเผยแพร่หรือสนับสนุนงานวิจัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปว่า คลื่นจากเสาสัญญาณหรือจากเครื่องโทรศัพท์ไร้สายยังไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพ มนุษย์ในระยะสั้น แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถยืนยันในผลกระทบระยะยาวได้

ทั้ง นี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์เมื่อเหมาะสม แต่จะเป็นโทษหากไม่มีการควบคุม เพราะยังไม่มีข้อสรุปของเรื่องดังกล่าวอย่างแน่ชัด จึงต้องมีการหาทางออกร่วมกันระหว่าง ผู้ประกอบการที่ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและกสทช. เพื่อหาข้อยุติและข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ด้วย

ข้อมูลจากเดลินิวส์ออนไลน์  วันอังคาร 23 กันยายน 2557

ขอบคุณภาพประกอบจาก  อินเทอร์เน็ต

พิมพ์ อีเมล