มพบ. เปิดรับสมัคร "ทนายจิตอาสา"

voluntary lawyer ffc

ศูนย์ทนายความเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เปิดรับสมัคร "ทนายความจิตอาสา"

ลักษณะงาน
- ว่าความคดีผู้บริโภค และคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รับทำคดีตามมอบหมาย ไม่ต้องนั่งประจำสำนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ และอายุ
- มีประสบการณ์การทำคดี
- มีจิตอาสา

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครทนายความจิตอาสา


2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
4. สำเนาใบอนุญาตว่าความ

ส่งอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือส่งไปรษณีย์มาที่

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน
แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซอง สมัครทนายความจิตอาสา)

 

สอบถาม-สมัครงานได้ที่ คุณศรินธร
โทร.02 248 3737 กด 0 
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.00 น.

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test