ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

คนกรุงอ่วม!!! รพ.มเหสักข์ไม่รับสิทธิบัตรทอง ปชช.นับแสน ยังรอลุ้นหน่วยบริการรับรองสิทธิบัตรทอง

580826 medical

การเตรียมออกนอกระบบของรพ.มเหสักข์ ทำให้กระทบกับประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทอง กว่าแสนราย จากการสอบถามผู้ใช้สิทธิบางรายแจ้งว่า ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ผู้ป่วยที่เข้าไปรักษาหรือไปพบแพทย์ตามใบนัด จะถูกแจ้งให้หาโรงพยาบาลเพื่อย้ายสิทธิไปรักษา สปสช.เขต 13 เร่งประสานรพ.ในกทม.ให้เป็นหน่วยรับช่วงต่อ ซึ่งทางรพ.มเหสักข์จะให้บริการไปถึง 30 กย. 60 นี้ ช่วงระหว่างรอเปลี่ยนรพ. ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิได้ที่รพ.เดิมได้

600822 news1

นางสาวสุวรรณา ธนบุญสมบัติ ผู้ประสานงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเขตป้อมปราบ-พระนคร ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ข่าวผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคว่าปัญหาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนในชุมชนว่า ตอนนี้ รพ.มเหสักข์ได้ส่งจดหมายถึงชาวบ้านที่ใช้สิทธิบัตรทองในรพ.เพื่อแจ้งการลาออกโครงการบัตรทอง ทำให้ชาวบ้านหลายรายวิตกกังวลเรื่องไม่มีที่รองรับการใช้สิทธิบัตรทอง จึงรีบหารพ.เพื่อย้ายสิทธิเอง และเกรงว่าหากให้สปสช.ดำเนินการจัดสรรจะได้รพ.ที่อยู่ไกลที่พักอาศัยเดินทางลำบาก

“ชาวบ้านกังวลมากหากแจ้งย้ายสิทธิช้าจะทำให้ได้รพ.ที่ไกลบ้านเดินทางลำบาก หรืออาจจะไม่มีรพ.ที่รองรับสิทธิเลย จึงอยากให้สปสช.รีบประสานรพ.ที่จะรองรับผู้ใช้บริการทุกรายที่ต้องย้ายออกจากรพ.มเหสักข์ด้วย” นางสาวสุวรรณากล่าว

600822 news2

ด้านนางสาวชนัญชิดา ตัณฑผลิน เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กรุงเทพฯ กล่าวว่า เบื้องต้นขอให้ผู้ใช้บริการติดตามประกาศของสปสช.อย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ได้ติดต่อประสานงานหาหน่วยบริการรองรับ อย่าเพิ่งตื่นตระหนก รีบลงทะเบียนย้ายหน่วยบริการ เพราะทาง สปสช.จะจัดสรรให้ผู้รับบริการได้มีที่รักษาพยาบาลครบทุกราย แต่หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือ สายด่วนสปสช. 1330

“หากสปสช.จัดสรรหน่วยบริการให้แล้ว ทางผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งย้ายเปลี่ยนสิทธิ์หน่วยบริการได้ ในรอบปีสามารถย้ายสิทธิ์ได้ 4 ครั้ง จึงไม่อยากให้ตื่นตระหนกในตอนนี้” นางสาวชนัญชิดากล่าว

ทั้งนี้ สปสช.จะจัดโต๊ะรับลงทะเบียนในรพ.มเหสักข์ 1-15ก.ย.นี้ หาก ผู้ใช้บริการ มีความจำเป็นเข้ารับบริการที่รพ.มเหสักข์ในวันที่29-30ก.ย.และยังต้องพักรักษาตัวในรพ.มเหสักข์ นั้น ทางสปสช.จะจัดหาหน่วยบริการรับส่งต่อหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจนกว่าจะ ออก จากรพ.

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test