ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้บริโภคสระบุรียื่นหนังสือ สส.เดินหน้าผลักดันกฎหมายผู้บริโภค

วันที่ ๒๖ มีนาคม  พศ ๒๕๕๕ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสระบุรีนำโดยนายธนพล ปิ่นไชโย  ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  อำเภอหนองแค เข้ายื่นหนังสือต่อนายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ สมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี เขต ๓ จังหวัดสระบุรี  เพื่อให้สนับสนุนและผลักดันกฎหมายร่าง พรบ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พศ....หลังการรับหนังสือนายวัชรพงษ์ได้รับปาก จะช่วยยืนยันและสนับสนุนกฎหมายเข้าชื่อของประชาชน  พร้อมกล่าวต่อว่าถือว่าเป็นวิวัฒนาการของกฎหมายเมืองไทย และทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับการช่วยกันทั้งนอกและในสภาด้วย

 

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน