ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

กลุ่มตุ๊กตุ๊กกว่า 40 ราย ร้อง มพบ. เหตุถูกฟ้องคดีไม่เป็นธรรม

tuktuk

กลุ่มผู้ขับสามล้อเครื่องกว่า 40 ราย เข้าร้อง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรณีถูกฟ้องคดีอย่างไม่เป็นธรรม

          วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ มพบ. กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ขับสามล้อเครื่องกว่า 40 ราย ว่าถูกฟ้องคดีอย่างไม่เป็นธรรม กรณีการกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน  เนื่องจากเมื่อปลายปี 2558 กรมการขนส่งทางบกเปิดโครงการ สามล้อเอื้ออาทร ให้สิทธิจดทะเบียนรถสามล้อรับจ้างใหม่จำนวน 814 คัน  โดย ให้คนที่รับจ้างขับสามล้อและประสงค์ที่จะมีสามล้อรับจ้างเป็นของตนเอง มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิจดทะเบียนได้ ซึ่งในวันที่กรมการขนส่งประกาศผู้มีสิทธิจดทะเบียนจะมีบริษัท สหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด ไปเปิดบูทโฆษณาขายรถสามล้อเครื่องที่กรมการขนส่งฯ ไม่มีป้ายราคาบอก สอบถามบอกเพียงแต่ว่า ราคาประมาณ 300,000 บาท กลุ่มผู้เสียหายจึงจองซื้อรถกับบริษัทดังกล่าว จากนั้นในวันรับรถผู้ร้องจะได้กระดาษชี้แจงยอดค่าใช้จ่ายเพียงใบเดียว โดยบริษัทได้ติดต่อกับธนาคารออมสินให้มาทำสัญญาเงินกู้ ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายเข้าใจว่าเป็นการกู้ไฟแนนซ์เพื่อนำเงินมาซื้อรถยนต์ ทั้งไม่ทราบว่าได้ยื่นกู้ไปจำนวนเท่าไร เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกให้เซ็นส่วนไหนจึงเซ็นตามทั้งหมด 

            หลังจากทำสัญญาดังกล่าวพวกเขาได้รับเพียงสมุดบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้รับเงินและสัญญากู้เงิน ทะเบียนรถฉบับจริงสหกรณ์ฯ เป็นผู้เก็บไว้ จากนั้นได้รับแจ้งให้ผ่อนชำระค่างวดกับสหกรณ์โดยตรงหรือชำระที่ธนาคารออมสิน สาขาใดก็ได้ แต่ให้ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี สหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด และนำใบเสร็จชำระเงินของธนาคารไปแลกใบเสร็จของสหกรณ์ ซึ่งผู้เสียหายแต่ละรายได้ชำระเงินให้สหกรณ์มาโดยตลอด แต่สุดท้ายกลับถูกธนาคารออมสินฟ้องเนื่องจากผิดนัดชำระ จากการตรวจสอบเอกสารคำฟ้องทำให้ทราบว่าสัญญากู้เงินดังกล่าวระบุเงินกู้จำนวน 400,000 บาท เป็นการกู้สินเชื่อประเภทธุรกิจห้องแถวไม่ใช่การกู้ไฟแนนซ์ตามที่เข้าใจ รวมทั้งมีการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยกลุ่มผู้เสียหายไม่ทราบและไม่เคยทำสัญญาดังกล่าว จึงเข้ามาร้องเรียนที่ มพบ.

            นางนฤมล กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 8 ตุลาคม นี้ มพบ. ได้เชิญบริษัท สหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด และธนาคารออมสินมาเจรจา โดยหวังว่าจะได้รับความมือจากทั้งบริษัทและธนาคาร และสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถสามล้อเครื่องที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น สามารถนำเอกสารต่างๆ เข้ามายื่นได้ที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 - 248 - 3734 ถึง 37 แฟกซ์ 02 - 248 - 3733

เอกสารที่ต้องนำมายื่น ได้แก่

- หลักฐานที่ถูกฟ้องคดี

- เอกสารการชำระเงิน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน