องค์กรผู้บริโภค ย้ำ รถไฟฟ้าเป็นบริการขนส่งมวลชน

news pic 30052021 greenmetro

องค์กรผู้บริโภค ถามย้ำ ครม. ประชาชนยังลำบากไม่พอหรือ ถึงซ้ำเติมด้วยการขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีเขียวล่วงหน้าให้คนกรุงเทพต้องรับภาระไปอีก 30 ปี ย้ำรถไฟฟ้าเป็นบริการขนส่งมวลชน พร้อมเสนอราคาปัจจุบัน 44 บาทตลอดสาย หลังหมดสัญญาสัมปทานเหลือ 25 บาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สภาฯ ผู้บริโภค เสนอเดินหน้านโยบายขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้ ในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

news pic 29042021 THconsumerprotectionday coverสภาองค์กรของผู้บริโภค ยืนยันรถไฟฟ้า 25 บาททำได้จริง หวังประชาชนใช้กลไกสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นตัวแทนผู้บริโภคในทุกด้าน พร้อมเสนอเดินหน้านโยบายขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้ มีความเป็นธรรม ปลอดภัยทั่วประเทศ ในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปชช. ค้านต่อสัมปทานบีทีเอสล่วงหน้า พร้อมเรียกร้องปฏิรูประบบรถไฟฟ้า ทำระบบตั๋วร่วมในราคาที่เหมาะสม

news pic 22042021 BTScampaign

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และตัวแทนประชาชนร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ คัดค้านต่อสัมปทานบีทีเอสล่วงหน้า 38 ปี พร้อมเรียกร้องให้ปฏิรูประบบรถไฟฟ้า และทำระบบตั๋วร่วมในราคาที่สอดคล้องกับค่าครองชีพ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

การแก้ปัญหาราคารถไฟฟ้าให้ถูกลง...ต้องมองทั้งระบบ

Aj.Kamol x BTS

การแก้ปัญหาราคารถไฟฟ้าให้ถูกลง...ต้องมองทั้งระบบ | โดย : กมล กมลตระกูล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน