เครือข่ายภาคประชาชน กทม. เดินหน้ายื่นหนังสือ 4 พรรคการเมือง สนับสนุนการคัดค้านต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ภาพข่าวยื่นหนังสือคัดค้านรถไฟฟ้าสายสีเขียว 01

         จากกรณีที่กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงมหาดไทย พยายามผลักดันประเด็นเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าสู่วาระการพิจารณาของการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่เป็นระยะ โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งที่สัมปทานฉบับดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2572 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า เครือข่ายผู้บริโภคจึงเรียกร้องให้ ชะลอการนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุม ครม. และดำเนินการศึกษาผลกระทบดังกล่าวก่อนการลงมตินั้น

          วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2565) เครือข่ายศูนย์สิทธิผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร โซนเจ้าพระยา โซนธนบุรีเหนือ โซนศรีนครินทร์ และสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคก้าวไกล พรรคกล้า และพรรคเพื่อไทย เพื่อขอให้สนับสนุนและร่วมแสดงจุดยืนกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ในการคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

พรรคภูมิใจไทย 5

309

พรรคเพื่อไทย 1

พรรคก้าวไกล2

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชน, เครือข่ายผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร, ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้, ศูนย์สิทธิผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร, ค้านต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

พิมพ์ อีเมล