ภาคประชาชนจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” พร้อมจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

171162 Photo rfr 1

กลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” หวังลดอุบัติเหตุ หยุดเหยื่อรายใหม่ พร้อมจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

          เมื่อวาน (17 พ.ย.) ณ สวนสาธารณะและสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนบางกะเจ้า) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเดินวิ่ง หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ (Run for Road Traffic Victims) โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายจีระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้  Mr. Patrick Govaert กงสุลสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมพิธีเปิดและปล่อยตัวการแข่งขันเดินวิ่ง หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ ในกิจกรรมวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562

171162 Photo rfr 4

          นางสาวสารี อ๋องสมหวัง  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า กิจกรรมเดินวิ่ง หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ ที่จัดขึ้นใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มภาคีเครือข่ายภาคประชาชน โดยจะมีการแข่งขันเดินวิ่งและรณรงค์ลดอุบัติเหตุพร้อมกันในพื้นที่ 16 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรปราการ พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง พิจิตร ขอนแก่น ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี และร่วมกันประกาศเจตจำนงให้ปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนที่ป้องกันได้ต้องถูกดำเนินการทันที เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยทางถนน

          นางสาวสารี กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยกว่า 1.3  ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยทุกๆ ชั่วโมง เรามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 62 คนต่อวัน เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คน ต่อปี  มีผู้พิการรายใหม่อีกมากกว่า 40,000 คนต่อปี หากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี จึงถือได้ว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของไทยนั้นเป็นภัยพิบัติระดับชาติอย่างหนึ่งที่ต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง

171162 Photo rfr 3

         นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่ใช่เป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันหยุดและลดอุบัติเหตุไม่ให้มีใครต้องตกเป็นเหยื่อรายใหม่เพิ่มขึ้น เพราะในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 20,169 คน หรือ 29.9 คนต่อแสนประชากร ยังไม่นับรวมผู้บาดเจ็บและพิการอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับเยาวชนและคนวัยทำงาน หรือหนึ่งในสามของผู้เสียชีวิตหรือพิการเป็นกำลังหลักในการดูแลครอบครัว ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจึงเป็นสถานการณ์สำคัญของประเทศที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มีในหัวใจทุกคน การดำเนินการเพื่อตอบสนองภายหลังเกิดอุบัติเหตุ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและการฟื้นฟูผู้บาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถช่วยชีวิตและลดผลกระทบที่รุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้กับผู้สูญเสียได้ รวมถึงการพัฒนาให้มีการสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุและกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้สูญเสียและบาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

          ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ตัวแทนองค์กรร่วมจัดกิจกรรม กล่าวว่า สสส.และภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมกันในการลดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน สนับสนุนการมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด และอีกบทบาทหนึ่งที่ สสส. ให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เช่น การเดิน-วิ่ง ปัจจุบันกระแสการวิ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จากงานวิ่งเพื่อสุขภาพที่ถูกจัดขึ้นไม่ต่ำกว่า 19 งานต่อสัปดาห์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านคน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีนักวิ่งในประเทศไทยกว่า 16 ล้านคน ในปี 2561 หวังว่าการจัดงาน “หยุดซิ่ง มาวิ่งกันเถอะ” ในวันนี้ซึ่งเป็น “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) จะช่วยทำให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ต้องมีเหยื่อหรือผู้สูญเสียรายต่อไปอีก ซึ่งมิใช่จะมีแค่ผู้พิการหรือเสียชีวิตเท่านั้น แต่ยังมีครอบครัวหรือผู้อยู่เบื้องหลังที่ต้องได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น

171162 Photo rfr 2

         นายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยทุกวันนี้ กลายเป็นเพียงตัวเลขทางสถิติ ที่ไม่เห็นความสูญเสียของผู้คน หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวเรา คนรัก ญาติพี่น้อง ทั้งที่ความเป็นจริงความสูญเสียนั้นไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียหรือพิการไป แต่หมายรวมถึงครอบครัวที่ต้องพังทลายกับการสูญเสียกำลังหลักหรือคนสำคัญของครอบครัว ชีวิตของคนที่เป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากเข้ามาเป็น หลายครอบครัวไม่ได้จบแค่การสูญเสีย แต่ยังต้องใช้เวลาและกำลังทรัพย์เพื่อมาต่อสู้คดีความเรียกร้องค่าเสียหาย ขณะที่ยังมีผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนอีกมากที่ขาดโอกาสจากสังคม เราอยากส่งเสียงในวันนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งจัดการความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นจริง  เพราะในปีหน้า 2563 จะครบรอบสิบปีของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ก่อนที่จะกลายเป็นทศวรรษแห่งความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย, หยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอะ

พิมพ์ อีเมล