เครือข่ายผู้บริโภค ร้อง ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้คัดค้านประกาศนายทะเบียนกลาง ของ สปน.

news 11112019 pic 3

สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้อง ให้แก้ไขปัญหาการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคที่ขัดต่อกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ด้านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับ จะดำเนินการตามข้อเสนอให้เร็วที่สุด 

         จากการที่สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.) และตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค พบปัญหาในการรับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค หลังจากการเปิดรับจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 และมีการประชุม หารือ และยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายครั้งๆ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น

          วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) สสอบ. และตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค เข้าพบนายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ดำเนินการคัดค้านแก้ไขประกาศนายทะเบียนกลาง ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เนื่องจากเป็นประกาศที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินการจดแจ้งฯ ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย และมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน จึงมีข้อเสนอ ดังนี้

          หนึ่ง ขอให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เนื่องจากออกโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

          สอง ขอให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบองค์กรที่จดแจ้งแบบเดียวกัน และไม่สร้างภาระเกินจำเป็น

          สาม ขอให้ยุติการตีความคุณสมบัติกรรมการองค์กรในลักษณะที่เป็นการตัดสิทธิองค์กรผู้บริโภค

          สี่ ขอให้ยุติการตีความการรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐในลักษณะที่เป็นการตัดสิทธิองค์กรผู้บริโภค

          และ ห้า ขอให้เร่งประกาศรายชื่อองค์กรผู้บริโภคที่นายทะเบียนไม่มีการแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม และครบกำหนดตรวจสอบ 60 วัน

          นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อเสนอที่ได้เสนอมานั้นจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อให้การดำเนินการจดแจ้งฯ เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เกิดสภาองค์กรผู้บริโภค ซึ่งในส่วนของข้อกำหนดของแบบและวิธีการจดแจ้งฯ ที่เสนอมาให้ดำเนินการให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งการเรียกกรรมการขององค์กรนั้นๆ เข้ามายืนยันตัวตน เรื่องผลงานการคุ้มครองผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่ยังเป็นข้องสงสัยของหน่วยงานที่รับจดแจ้งฯ หลายๆ ที่ หรือเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ โดยจะรับข้อเสนอไว้และจะรรีบดำเนินการให้โดยเร็ว ส่วนข้อเสนอที่ให้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อองค์กรผู้บริโภคที่ได้ยื่นจดแจ้งฯ ไป หากเปิดเผยแล้วไม่เกิดความเสียหายอะไร ก็จะดำเนินการให้อย่างโดยเร็วที่สุดเช่นกัน

Tags: สภาองค์กรของผู้บริโภค, สภาองค์กรผู้บริโภค, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , การจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล