ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย พัฒนาศักยภาพ ผปก.ตู้น้ำหยอดเหรียญ เพื่อน้ำดื่มที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

pichai2

 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย พัฒนาศักยภาพ ผปก. ตู้น้ำหยอดเหรียญ เพื่อน้ำดื่มที่สะอาดพร้อมผลักดันให้เกิดเทศบัญญัติตู้น้ำดื่มที่ปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

                 วันนี้ ( 5 พย. 62) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้โดยผ่านเครื่องมือแบบง่ายในการดูแล บำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์ตู้น้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน โดยมีนายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย จ.ลำปาง ร่วมเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาตู้น้ำดื่มให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อเป็นมาตรฐานในการดูแล บำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์ตู้น้ำดื่มที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้บริโภค

                นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย กล่าวว่า “ยินดีที่ได้ร่วมกันทำสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภค การพัฒนาให้มีน้ำสะอาดสำคัญมากสำหรับผู้บริโภค เพราะเทศบาลเมืองพิชัยเองก็ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกัน ดังนั้นเราต้องร่วมมือกันในการพัฒนาตู้น้ำดื่มให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

chaivat3  นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

                ด้านนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมาก ในส่วนของเทศบาลจะมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสิ่งที่ดี ซึ่งได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคจ.ลำปางในการพัฒนาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองพิชัยยังไม่มีเทศบัญญัติเกี่ยวกับตู้น้ำดื่ม แต่ได้ทำความร่วมมือกับผู้ประกอบการ และศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจ.ลำปาง เพื่อยกระดับน้ำดื่มให้มีความสะอาดและปลอดภัย โดยเทศบาลจะสานต่อโครงการนี้ต่อพร้อมยกระดับให้เกิดเทศบัญญัติเพื่อควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญปลอดภัยต่อไป”

nida  นางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย

                นางคนึง วัฒนวิภา ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่ม D. Water ตัวแทนผู้ประกอบการ กล่าวว่า ในสภาวะตอนนี้ตู้น้ำเกิดขึ้นจำนวนมาก เราไม่รู้เลยว่าตู้ไหน เป็นของใคร ตู้ไหนสะอาดหรือไม่สะอาด เลยเริ่มต้นที่ตู้น้ำที่ตนเองดูแลเป็นเจ้าของก่อนดูแลความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตู้ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งผ่านถึงชุมชน เพื่อให้ได้รับน้ำที่สะอาด ทางบริษัทเองมีการตรวจสอบเปลี่ยนอุปกรณ์ไส้ตัวกรองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาด”

                “ส่วนการผลักดันให้เกิดเทศบัญญัติตู้น้ำดื่มปลอดภัย ตนเองยินดีมากหากเกิดขึ้นจริง จะทำให้ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ และหน่วยงานพัฒนามาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของน้ำดื่ม เพราะมีการตรวจวัดค่าความสะอาดและปลอดภัยของน้ำเพื่อให้เกิดตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค” นางคนึง กล่าว

kanung  นางคนึง วัฒนวิภา ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่ม D. Water ตัวแทนผู้ประกอบการ 

              ด้านนายสมศักดิ์ ชมภูบุตร  ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจ.ลำปาง กล่าวว่า “ทางศูนย์ฯได้ทำโครงการนี้ร่วมกับสาธารณสุขลำปาง และผู้ประกอบการผ่านมาเกือบปีแล้ว เห็นว่ามีตู้น้ำดื่มเกิดขึ้นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สภาพในพื้นที่เห็นว่ายังไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ในส่วนของสาธารณสุขได้สนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐาน โดยช่วงแรกจะเป็นการสำรวจจำนวนตู้น้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย และมีการตรวจสอบรายละเอียดตู้น้ำ จนกระทั่งทำเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานค่าน้ำ ซึ่งตนทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วอยากเห็นว่า ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยจริงๆ และมีการยกระดับมาตรฐานร่วมกับทุกหน่วยงาน และเกิดความร่วมมือเป็นอย่างดี

samsak2   นายสมศักดิ์ ชมภูบุตร  ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจ.ลำปาง

              ทั้งนี้ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคลำปาง หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล และผู้ประกอบการธุรกิจตู้น้ำดื่มในพื้นที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดเทศบัญญัติตู้น้ำดื่ม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

20191105 104831  20191105 112534

Tags: ตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ

พิมพ์ อีเมล

271 views
ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค พบสส.พรรคก้าวไกลชวนร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ข่า...

Read more