"กองทุนแสงอาทิตย์" เปิดตัว ‘โรงพยาบาลชุมแพ’ รพ. แสงอาทิตย์แห่งที่ 5 จากเงินบริจาคของประชาชน

192890“กองทุนแสงอาทิตย์” ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์แก่ รพ. ชุมแพ พร้อมเปิดตัวเป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งที่ 5 จากเงินบริจาคของประชาชน

            วันนี้ (22 ตุลาคม 2562) ที่โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมและผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริโภค ด้านเด็ก กลุ่มประชาสังคมท้องถิ่น และนักวิชาการ ในนามของ “กองทุนแสงอาทิตย์” (Thailand Solar Fund) ได้จัดงานแถลงข่าว และส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลชุมแพ นับเป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งที่ 5 จากเงินบริจาคของประชาชนผ่านกองทุนแสงอาทิตย์

          “กองทุนแสงอาทิตย์” (Thailand Solar Fund) เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริโภค ด้านเด็ก กลุ่มประชาสังคมท้องถิ่น และนักวิชาการ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน2561  โดยมีท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมและผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม เมตตาเป็นประธานกรรมการกองทุนฯ192846

          กองทุนแสงอาทิตย์ได้ดำเนินการเปิดบัญชีชื่อ  กองทุนแสงอาทิตย์โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วทั้งประเทศ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar PV Rooftop)และมอบให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการหรือประสบปัญหาภาระค่าไฟฟ้า โดยในปี 2562 มีเป้าหมายติดตั้งให้กับโรงพยาบาล 7 แห่งใน 7 จังหวัด ซึ่งโรงพยาบาลชุมแพเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเป้าหมาย 7 แห่งดังกล่าว

           โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) ขนาด 350 เตียง ตัวโรงพยาบาลอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทาง 82 กม. และตั้งอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมสู่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเส้นทางสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมแพ มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากเครือข่ายบริการทุติยภูมิ จำนวนประชากรรับส่งต่อจากอำเภอข้างเคียง ประมาณ 431,000 คน 

          ปัจจุบัน โรงพยาบาลชุมแพ มีภาระค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 1,200,000 บาทต่อปี แม้มีมาตรการด้านการลดการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เห็นผลมากนักเนื่องจากโรงพยาบาลกำลังพัฒนาและมีการขยายตัวเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย ทำให้มีการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

          จากการสำรวจพบว่า โรงพยาบาลชุมแพ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งมีปริมาณแสงแดดมาก หากมีการนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนพลังงานไฟฟ้าหลักที่ใช้อยู่ได้ และจะทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลงได้ในช่วงเวลากลางวัน 192886

          โดยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กองทุนแสงอาทิตย์ได้ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลชุมแพนั้น มีขนาดการผลิตไฟฟ้า 35.10 กิโลวัตต์ ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono ขนาด 390 วัตต์ จำนวน 90 แผง ภายใต้งบดำเนินการ 825,000 บาท ซึ่งจากการคำนวณคาดว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลได้ประมาณ 200,000  บาทต่อปี และระบบจะยังคงใช้งานได้ต่อไปและทำให้เกิดผลการประหยัดตลอดเวลา 25 ปี หากคำนวณเชิงธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเอง ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 4.12 ปีเท่านั้น

          ขอขอบพระคุณประชาชนทั่วประเทศที่ได้ร่วมบริจาคผ่านบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้งพลาซ่า เลขที่บัญชี 429-017697-4 ชื่อบัญชี “กองทุนแสงอาทิตย์ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค”192880192889192893

พิมพ์ อีเมล