“กองทุนแสงอาทิตย์” ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์แก่ รพ. แสงอาทิตย์ 'ทุ่งศรีอุดม'

S 16662565 2

“กองทุนแสงอาทิตย์” ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์แก่ รพ. ทุ่งศรีอุดม นับเป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งที่ 3 จากเงินบริจาคของประชาชน

          วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) ที่โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมและผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มประชาสังคมท้องถิ่น และนักวิชาการ ในนามของ “กองทุนแสงอาทิตย์” (Thailand Solar Fund) ได้จัดงานแถลงข่าวและส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมอย่างเป็นทางการ นับเป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งที่ 3 จากเงินบริจาคของประชาชนผ่านกองทุนแสงอาทิตย์

          “กองทุนแสงอาทิตย์” (Thailand Solar Fund) เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริโภค ด้านเด็ก กลุ่มประชาสังคมท้องถิ่น และนักวิชาการ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน2561 โดยมีท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมและผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม เมตตาเป็นประธานกรรมการกองทุนฯ

          กองทุนแสงอาทิตย์ได้ดำเนินการเปิดบัญชีชื่อ กองทุนแสงอาทิตย์โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วทั้งประเทศ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) และมอบให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการหรือประสบปัญหาภาระค่าไฟฟ้า โดยในปี 2562 มีเป้าหมายติดตั้งให้กับโรงพยาบาล 7 แห่งใน 7 จังหวัด ซึ่งโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเป้าหมายดังกล่าว

S 16654347 2

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง รองรับการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ราว 30,000 คน และในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงให้บริการส่งต่อ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและเกินศักยภาพไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งมีระยะห่างประมาณ 25 - 75 กิโลเมตร

ในปี 2560 และ 2561 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมมีภาระค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละกว่า 100,000 บาท หรือกว่า 1 ล้านบาทต่อปี ด้วยงบประมาณอันจำกัด โรงพยาบาลจึงพยายามรณรงค์และเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าไฟฟ้า โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์หลอดไฟที่ใช้ในโรงพยาบาล ดังนั้น การระดมทุนเพื่อติดตั้งแผงโซลาเซลล์ให้กับโรงพยาบาลทุกศรีอุดม จะช่วยให้สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น สามารถนำเงินที่เหลือไปใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป

S 16662566 2

          โดยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กองทุนแสงอาทิตย์ได้ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมนั้น มีขนาดการผลิตไฟฟ้า 34.20 กิโลวัตต์ ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono ขนาด 380 วัตต์ จำนวน 90 แผง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลได้ประมาณ 200,000 บาทต่อปี และระบบจะยังคงใช้งานได้ต่อไปและทำให้เกิดผลการประหยัดตลอดเวลา 25 ปี คิดเป็นมูลค่าเงินที่ช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 5,400,000 บาท

ขอขอบพระคุณประชาชนทั่วประเทศที่ได้ร่วมบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้งพลาซ่า เลขที่บัญชี 429-017697-4 ชื่อบัญชี “กองทุนแสงอาทิตย์ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค”

ติดตามชม facebook LIVE ได้ที่ : งานแถลงข่าวเปิดตัวโรงพยาบาลแสงอาทิตย์ 'ทุ่งศรีอุดม' ความสำเร็จจากพลังบริจาคของประชาชน

Tags: โรงพยาบาล, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, กองทุนแสงอาทิตย์, โซลาร์เซลล์, โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม, อุบลราชธานี

พิมพ์ อีเมล