ผ่านแล้ว! 19 องค์กรผู้บริโภคใน จ.เชียงใหม่ ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรฯ เป็นจังหวัดแรก

news 01102019 firstorg

องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 19 องค์กร ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว ด้านตัวแทนองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ชื่นชม สคบ. จังหวัดฯ พร้อมให้กำลังใจองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆ 

          วันนี้ (1 ตุลาคม 2562) นางลำดวน มหาวัน  ผู้จัดการภาค มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ สำนักงานภาคเหนือ และผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 19 องค์กรที่ผ่านการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค โดยทั้ง 19 องค์กร ได้แก่ 1. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ 2. ชมรมใจเขาใจเรา 3. เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทอง 4. ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ช.อ.บ.) เขตเมืองเชียงใหม่ 5. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านใหม่ 6. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอย 7. มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน 8. Perfect life 9. องค์กรแคร์แมท 10. ชมรมสู่ขวัญดอยหลวงเชียงดาว 11. ชมรมไชยปราการยิ้มสู้ 12. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่ 13. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเชียงใหม่ 14. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 15. ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ 16. ชมรมเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลฝาง 17. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์อำเภอดอยหล่อ 18. กลุ่มแม่ญิงฮักถิ่นสันทราย และ 19. ศูนย์ช่วยเหลือสตรีและเด็ก โดยทั้ง 19 องค์กรได้รับการประสานงานจาก สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ให้ไปรับเอกสาร

          นางลำดวน กล่าวอีกว่า เมื่อได้รับข่าวว่าองค์กรที่ทำงานอยู่ผ่านการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค รู้สึกดีใจมาก เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกองค์กรทำงานกันเต็มที่ ทั้งขั้นตอนในการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อไปจดแจ้ง ซึ่งเหนื่อยมาก ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน ที่สำคัญต้องชื่นชมและขอบคุณ สคบ. จังหวัดเชียงใหม่ที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดี

          “ตอนแรกเรามีความกังวลสูงมากว่าจะผ่านหรือไม่ เพราะได้ยินเพื่อนองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆ พูดกันว่ากระบวนการซับซ้อนและดูยุ่งยาก แต่สคบ. จังหวัดเชียงใหม่ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายินดีและเต็มใจช่วยเหลือ คิดว่าต้องช่วยกัน มีคนมาช่วยทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเขาก็ดีใจ” นางลำดวนกล่าว

          นางลำดวน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ก็จะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคตามปกติ และรอให้องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆ ผ่านการรับรอง เพื่อรวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อไป ทั้งนี้ อยากให้กำลังใจองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆ ให้สู้กันต่อไป เพราะทุกภาคส่วนกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหา สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคน่าจะคลี่คลายได้ในเร็ววัน และเมื่อมีการรวมตัวกันจนเกิดสภาองค์กรฯ แล้ว น่าจะทำให้องค์กรผู้บริโภคต่างๆ ทำงานได้ง่ายขึ้น และมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่รอบด้านมากขึ้น 

Tags: สภาองค์กรผู้บริโภค, จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค, เชียงใหม่, องค์กรผู้บรโภคจังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์ อีเมล

272 views
ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค พบสส.พรรคก้าวไกลชวนร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ข่า...

Read more