เดินเพื่อผู้ปวย แจ้งปรับจุดพัก อัดแน่นวิทยากรร่วมขบวนสู้เพื่อกัญชารักษาโรค

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) เครือข่ายภาคประชาชน 11 องค์กร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเพื่อผู้ป่วย : กัญชารักษาโรค ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า อีกทั้ง มีวิทยากรหลายท่านให้ความสำคัญกับการต่อสู้ครั้งนี้ และได้แสดงความจำนงเข้าร่วมเวทีวิชาการ ตามรายละเอียดแนบ ข้อมูลล่าสุดสำหรับการเผยแพร่ เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์

• คลิกลิ้งค์ แผนที่ และ กำหนดการ (ปรับปรุง 24 พค.62) http://bit.ly/2X48ad9

• คลิก ดูเส้นทางเดินโดยรวม (ปรับปรุง 24 พค.62) wpwFYP.jpg หรือ ดูรูปขยายได้ที่ https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/25/wpwFYP.jpg

Tags: เดินเพื่อผู้ป่วย, CannabisWalk, เครือข่ายภาคประชาชน

พิมพ์ อีเมล