ประกวดโลโก้ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000฿ พร้อมโล่


โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้)


คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นโลโก้ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

2. เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กร เป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวแทนขององค์กรอย่างชัดเจน

กล่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

กติกาการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรม workshop 1 วัน เพื่อทำความเข้าใจเรื่ององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558

2. ผลงานต้องเป็นงาน original ออกแบบด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบหรือละเมิดลัขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าวประกวดที่ใดมาก่อน

3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. ผลงานที่ผลิตเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

5. ต้องอธิบายความหมายของโลโก้ที่ออกแบบ และนำเสนออย่างชัดเจน 5-10 บรรทัด

6. ผลงานที่ส่งต้องเป็นไฟล์ Ai หรือ PSD พร้อมไฟล์รูปภาพสกุล JPG

เกณฑ์การตัดสิน

1. มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ เข้าใจและจดจำง่าย เมื่อนำไปถ่ายเอกสารแล้วต้องไม่เพี้ยนจากต้นฉบับ

2. สื่อถึงความเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ เป็นอิสระจากรัฐ เป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้บริโภค เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้รวมถึงเผยแพร่ความรู้เตือนภัยให้กับผู้บริโภค

รางวัลการประกวด : รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน : คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน


ช่องทางส่งผลงาน : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.indyconsumers.org

• อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• ส่งไปรษณีย์ หรือ มาด้วยตนเอง : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซอยวัฒนโยธิน(ซ.ราชวิถี 7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใกล้ห้างฯเซ็นเตอร์วัน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเพทฯ 10400 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)

กำหนดการประกวด

• เปิดรับสมัครวันนี้ – 17 มิถุนายน 2558

• กิจกรรม workshop วันที่ 21 มิถุนายน 2558

• ส่งผลงานภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

• คัดเลือกผลงานวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

• ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

icon Download File

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกวด

ใบสมัครประกวด

เพิ่มเติมที่: น.ส.สุพัตรา จันทร์เรือง โทรศัพท์ 02-248-3737 ต่อ 204 มือถือ 087-5546730, 098-0627092 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ อีเมล