รับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 1 ตำแหน่ง

complaint person
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จำนวน 1 ตำแหน่ง
ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษากับผู้บริโภคคุณสมบัติ
1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ และการช่วยเหลือผู้อื่น
4. สามารถทำงานได้ภายใต้ภาวะกดดัน และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. มีความรู้ด้านกฎหมาย/มีประสบการณ์ทำงานรับเรื่องร้องเรียนหรืองานด้านพัฒนาสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งหลักฐานการสมัครมายัง
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
4/2 ซ. วัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-2483734-7   โทรสาร 02-2483733
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 นี้

พิมพ์ อีเมล