ฉลาดซื้อ เปิดผลทดสอบ ‘ครัวซองต์’ ชี้ ครัวซองต์ขนาดทั่วไปให้พลังงานสูงถึง 270 กิโลแคลฯ เทียบได้กับการวิ่งประมาณ 5 กม.

news pic 09042021 cover

ฉลาดซื้อ เปิดผลทดสอบ ‘ครัวซองต์’ ชี้ ครัวซองต์ขนาดทั่วไปให้พลังงานสูงถึง 270 กิโลแคลอรี เทียบได้กับการวิ่งประมาณ 5 กิโลเมตร ระบุเบเกอรี่ส่วนใหญ่ใช้เนย - ครีมเป็นส่วนประกอบจำนวนมาก แนะทานแต่พอเหมาะควบคู่ผักผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สมาคมเพื่อนโรคไตเตือนภัยใกล้ตัวจากขนมขบเคี้ยว หวั่นเด็กไทยเป็นโรคไตก่อนวัยอันควร

 07042021 News pic

สมาคมเพื่อนโรคไต เปิดผลสำรวจโซเดียมในขนมขบเคี้ยว 400 ตัวอย่าง เตือนภัยใกล้ตัว หวั่นเด็กไทยเป็นโรคไตก่อนวัยอันควร พร้อมยื่นข้อเสนอเรื่องการลดปริมาณโซเดียมต่อทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานกำกับดูแล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ฉลาดซื้อ เผยผลทดสอบ 'ไส้กรอกแดง' พบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง

news pic 30032021 friedsausage

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบ 'ไส้กรอกแดง' พบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง แนะผู้บริโภคสังเกตสีของไส้กรอกที่ไม่จัดเกินไป และข้อความ “ไม่ใช้วัตถุกันเสีย” เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมสารกันบูดและวัตถุเจือปนอาหารประเภทอื่น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test