ฉลาดซื้อตรวจ 'เวย์โปรตีน' พบบางยี่ห้อมีโปรตีนไม่ตรงตามฉลาก

news pic 16062021 wheyprotein cover

ฉลาดซื้อ เผยผลทดสอบ ‘ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีน’ ไม่พบสเตียรอยด์ แต่พบ 2 ตัวอย่างมีปริมาณโปรตีนไม่ตรงตามที่แจ้งบนฉลาก แนะผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการทานเวย์โปรตีนที่มีส่วนผสมสเตียรอยด์มากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ

วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) นิตยสารฉลาดซื้อและโครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เผยผลผลทดสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีน โดยการทดสอบนี้เป็นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และได้รับความปลอดภัยจากสินค้าหรือบริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ผลการทดสอบดังกล่าวได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีน จำนวน 9 ตัวอย่าง จากร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ ในช่วงเดือนมกราคม 2564 เพื่อทดสอบสารอนาบอลิกสเตียรอยด์ (Anabolic - Androgenic Steroids) ซึ่งเป็นยาที่นิยมกันในหมู่นักกีฬาเพาะกาย และทดสอบหาปริมาณโปรตีน (ร้อยละของน้ำหนัก) ว่าเป็นไปตามการกล่าวอ้างบนฉลากหรือไม่

ผลสำรวจพบว่า ไม่พบสารอนาบอลิกสเตียรอยด์ แต่พบโปรตีน (ร้อยละของน้ำหนัก) ไม่ตรงตามฉลาก คือ น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีนไอโซเลท กลิ่นมอคค่า ยูไทม์ ทดสอบพบโปรตีนที่ ร้อยละ 38.8 จากการกล่าวอ้างบนฉลากที่ระบุว่ามีโปรตีน ร้อยละ 83.33 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราไดเอโดะ รสช็อกโกแลต ทดสอบพบโปรตีนที่ร้อยละ 26 จากการกล่าวอ้างบนฉลากที่ระบุว่ามีโปรตีน 62.5

จากผลสำรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีนไม่ตรงตามที่กล่าวอ้างบนฉลากนั้นอาจเข้าข่ายลักษณะอาหารปลอม กล่าวคือ อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต ตามมาตรา 27 (4) และอาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ กําหนดตามมาตรา 6 (2) หรือ (3) ถึงขนาดจากผลวิเคราะห์ปรากฏว่า ส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหาร ขาดหรือเกินร้อยละ 30 จากเกณฑ์ต่ำสุดหรือสูงสุด หรือแตกต่างจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไว้ จนทําให้เกิดโทษหรืออันตราย ตามมาตรา 27 (5) ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

อ่านผลการทดสอบเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chaladsue.com/article/3716
สนับสนุนการทดสอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยการสมัครสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ www.chaladsue.com


ติดต่อประสานงาน : ชนิษฎา วิริยะประสาท
โทร. 081 356 3591

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, นิตยสารฉลาดซื้อ, อาหารเสริม, ฉลาก, ผู้บริโภค, ฉลาดซื้อ, เวย์โปรตีน, สเตียรอยด์, โปรตีน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน