ฉลาดซื้อ เผยผลทดสอบ 'ไส้กรอกแดง' พบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง

news pic 30032021 friedsausage

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบ 'ไส้กรอกแดง' พบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง แนะผู้บริโภคสังเกตสีของไส้กรอกที่ไม่จัดเกินไป และข้อความ “ไม่ใช้วัตถุกันเสีย” เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมสารกันบูดและวัตถุเจือปนอาหารประเภทอื่น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เรียกร้อง อย. ออกมาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบในอาหาร

26302021 news pic 2

องค์กรผู้บริโภคเรียกร้อง อย. ออกมาตรการการกำกับดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ส่วนของกัญชาเป็นส่วนประกอบในอาหาร หวั่นเกิดผลกระทบผู้บริโภคบางรายแพ้สารกัญชา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องสคบ. และอย.หยุดเป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการ

news pic 17032021 2

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องสคบ. และอย.หยุดเป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน