เรียกร้อง อย. ออกมาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบในอาหาร

26302021 news pic 2

องค์กรผู้บริโภคเรียกร้อง อย. ออกมาตรการการกำกับดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ส่วนของกัญชาเป็นส่วนประกอบในอาหาร หวั่นเกิดผลกระทบผู้บริโภคบางรายแพ้สารกัญชา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องสคบ. และอย.หยุดเป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการ

news pic 17032021 2

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องสคบ. และอย.หยุดเป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

องค์กรผู้บริโภคเตือนสติ 'อย.และคกก.อาหาร' พิจารณาปลดล็อคกัญชาในอาหาร โดยคำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค

news pic 21022021 considerweedinfood cover

องค์กรผู้บริโภคเตือนสติ คณะกรรมการอาหารและอย. ต้องพิจารณาเรื่องการปลดล็อคกัญชาในอาหารโดยคำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องกำกับดูแลร้านอาหารและเครื่องดื่ม แจ้งข้อมูลผู้บริโภค คำเตือน และกำหนดอายุผู้ซื้อ มีบทลงโทษถ้าไม่ดำเนินการ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test