สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบ – กำกับควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับ ‘โควิด - 19’ ของ รพ. เอกชน

13052021 Nesw pic COVID 19 Medical Expense 4

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ กรมการค้าภายในและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งตรวจสอบและกำกับควบคุมราคาค่าบริการ ค่ารักษา และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 ของโรงพยาบาลเอกชน หลังพบกรณีที่อาจเข้าข่ายการตั้งราคาที่สูงเกินสมควร

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สภาฯ ผู้บริโภค เสนอ นายกฯ สนับสนุนองค์การเภสัชผลิตยาฟาวิพิราเวียร์อย่างเป็นทางการ ป้องกันขาดแคลนช่วงโควิด - 19 ลดการนำเข้าจาก ตปท.

news pic 26042021 favipiravir covid19 tccสภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ นายกรัฐมนตรี สนับสนุนองค์การเภสัชกรรมผลิตยาฟาวิพิราเวียร์อย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันการขาดแคลนในช่วงโควิด - 19 และลดการนำเข้ายาจาก ตปท. พร้อมเชิญผู้แทนผู้บริโภคร่วมให้ข้อคิดเห็นในการหารือกับ กกร. 3 สถาบัน เพื่อให้เป็นไปอย่างรอบด้านและเพื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมในการกระจายวัคซีน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ภาคประชาสังคมชี้ กรมทรัพย์สินฯ ต้องปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรทันที ห่วงไทยขาดยาฟาวิฯ รักษาโควิด

news pic 23042021 Favipiravir

ภาคประชาสังคมทวงถามกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรทันที ห่วงไทยขาดยาฟาวิฯ รักษาโควิด 19 เรียกร้องถ้าไม่ยกคำขอฯ รัฐบาลต้องประกาศใช้ซีแอล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน