มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จี้ ‘อาคเนย์’ ชี้แจง เหตุเคลมประกันรถยนต์ไม่ได้ ย้ำต้องเร่งแก้ไข ยิ่งช้าผู้บริโภคยิ่งเดือดร้อน

ภาพข่าวเคลมประกันรถอาคเนย์ไม่ได้ 01

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยผู้ร้องเรียนเคลมประกันรถยนต์ไม่ได้ ร้อง คปภ.สั่งให้อาคเนย์ประกันภัยออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์การเคลมประกันให้ชัด หรือรับรองกับอู่ซ่อมรถยนต์เรื่องการได้รับค่าสินไหม ย้ำต้องเร่งแก้ไข ยิ่งช้าผู้บริโภคยิ่งเดือดร้อน เพราะซ่อมรถไม่ได้

          จากกรณีที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ คปภ. ให้บริษัทปฏิบัติให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด แต่มีผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์กับอาคเนย์ประกันภัยพบปัญหาอู่ไม่รับซ่อม และให้สำรองจ่ายเงินค่าซ่อมก่อน เพราะกังวลว่าจะเคลมค่าสินไหมไม่ได้ ทำให้มีผู้ร้องเรียนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากในเรื่องของการเคลมประกันรถยนต์กับบริษัทดังกล่าว

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) กล่าวว่า มพบ.พบผู้ร้องเรียนสอบถามเรื่องการเคลมประกันรถยนต์กับอาคเนย์ประกันภัยเป็นจำนวนมาก ขณะนี้บริษัทอู่ซ่อมรถยนต์ต่างๆ ปฏิเสธรับซ่อมรถยนต์ที่ซื้อประกันกับอาคเนย์ประกันภัย เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในการเคลมค่าสินไหม อู่จึงกังวลว่าซ่อมไปแล้วจะไม่ได้เงิน ไม่มั่นใจว่าจะเคลมค่าสินไหมกับบริษัทได้ ดังนั้น ขอให้ คปภ. กำหนดมาตรการให้บริษัทอาคเนย์ประกันภัยต้องออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์การเคลมประกันให้ชัดเจน หรือทำการรับรองกับอู่ซ่อมรถในเครือของบริษัทว่าจะได้รับค่าสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์แน่นอน นี่เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะผู้เอาประกันรถยนต์ของอาคเนย์ประกันภัยได้รับความเดือดร้อนจากการซ่อมรถไม่ได้ ยิ่งช้าก็ยิ่งเดือดร้อนมากขึ้น

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, คปภ., สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ประกันภัยรถยนต์, อาคเนย์ประกันภัย

พิมพ์ อีเมล