มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชี้กรณีอาคเนย์ประกันภัยขอเลิกกิจการ ต้องจ่ายเคลมค่าสินไหมให้ครบถ้วน ไม่ให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์

ภาพข่าวอาคเนย์ขอเลิกกิจการ 01

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคชี้การขอเลิกกิจการของอาคเนย์ประกันภัย ต้องได้รับอนุญาตจากคปภ.ก่อน โดยแนวทางแก้ไขต้องไม่ทำให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ และจ่ายค่าสินไหมผู้ซื้อประกันให้ครบถ้วน ห้ามยกเลิกการเคลมโดยเด็ดขาด

          จากกรณีที่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) รับคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขฯ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ให้ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอบอร์ด คปภ. สำหรับการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้เลิกกิจการหรือไม่ ในระหว่างนี้บริษัททั้งสองยังต้องดำเนินการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยประชาชนยังสามารถยื่นเคลมค่าสินไหมประกันภัยได้ทุกประเภท

          วันที่ 29 มกราคม 2565 นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า การขอเลิกกิจการต้องได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียน ซึ่งก็คือ คปภ. โดยบริษัทฯ ต้องชี้แจงเหตุผล และแนวทางการแก้ไขที่ไม่ทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อประกันและสัญญายังมีผลบังคับใช้อยู่ต้องเสียประโยชน์ รวมถึงต้องจ่ายเคลมค่าสินไหมให้กับผู้ซื้อประกันที่เคลมค่าสินไหมแล้ว และกำลังจะเคลมให้ครบถ้วน ไม่สามารถยกเลิกการเคลมค่าสินไหมจากการที่บริษัทฯ ขอเลิกกิจการในครั้งนี้ได้ ซึ่งพบปัญหาแล้วว่า มีผู้เอาประกันยื่นเคลมค่าสินไหมประกันรถยนต์ของอาคเนย์กับศูนย์บริการรถยนต์ จากที่กำลังจะเบิกเงินแล้ว แต่เมื่อมีข่าวเรื่องอาคเนย์ปิดตัวลง ศูนย์ฯ กลับเคลมให้ไม่ได้แล้ว กรณีแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้น การดำเนินกิจการของอาคเนย์จะเป็นไปตามปกติ จนกว่าจะได้รับการพิจารณาว่าให้เลิกกิจการได้หรือไม่

          หากพบปัญหาเคลมค่าสินไหมกับอาคเนย์ประกันภัย สามารถติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ : 02-2483734-7 Line id : @ConsumerThai ช่องทาง inbox FB เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือร้องทุกข์ออนไลน์ที่ https://www.consumerthai.com/

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, ประกันภัย, ประกันโควิด19, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), อาคเนย์ประกันภัย

พิมพ์ อีเมล