มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ลุยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ภาคกลาง มุ่งคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ภาพข่าวอบรมภาคกลาง เว็บ 01

          เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคคุณภาพภาคกลาง 6 จังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี นครนายก และอ่างทอง

          ลักษณะในการอบรมจะเน้นการปฏิบัติการ มุ่งให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ที่ทำได้จริง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจคนทำงานประเด็นการรับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาผู้บริโภค เรียนรู้เทคนิคการเฝ้าระวังและจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การโฆษณาเกินจริง ผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขที่จดแจ้ง และการทำหนังสือถึงหน่วยงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคอย่างครบวงจรในฐานะองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

          ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคสู่องค์กรคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดให้สำเร็จ และในเร็วๆ นี้ จะมีการนัดหมายเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศยกเลิกทะเบียนแล้ว พร้อมกันทั่วประเทศ

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคกลาง

พิมพ์ อีเมล