ชวนเที่ยวงาน ‘มหกรรมสมุนไพรและอาหารครั้งที่ 3’ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. นี้

herbfair2

3 กระทรวง จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสมุนไพรและอาหารครั้งที่ 3 “กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน”

           เมื่อวาน (14 สิงหาคม 2561) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสังคม 13 เครือข่าย แถลงข่าวงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 3 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง สามารถนำพืชผัก สมุนไพรใกล้ตัว มาใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหารและยาได้ ภายใต้ธีมงาน “กินเปลี่ยนวัย…กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แถลงจุดยื่นในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประทานอาหาร และยาสมุนไพรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ

S 61325332

          กิจกรรมภายในงานมหกรรมที่จะจัดขึ้น ประกอบด้วย นิทรรศการสวนสมุนไพรชะลอวัยดูแลสุขภาพร่างกาย การนำเสนอโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ 28 จังหวัดนำร่อง การนำเสนอสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจด้านกฎหมาย กิจกรรม Workshop เรื่องสมุนไพรและการดูแลสุขภาพ การอบรมระยะสั้นกว่า 50 หลักสูตร แจกพันธุ์สมุนไพรหายากวันละ 300 ต้น และหนังสือสมุนไพรวันละ 200 เล่ม บริการตรวจและให้คำปรึกษาสุขภาพจากแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน หมอพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าสมุนไพรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารสุขภาพ และอาหารพื้นบ้านต่างๆ

     


ทั้งนี้ งานหกรรมสมุนไพรและอาหารครั้งที่ 3 จะถูกจัดขึ้นที่ฮอลล์
7-8 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มหกรรมสมุนไพรและอาหารครั้งที่3

พิมพ์ อีเมล