นมโรงเรียนและนมจืดตรวจพบสารพิษจากเชื้อรา แต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไทยและCODEX

1519287339567
นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เผยผลทดสอบปริมาณสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวัน ในนมโรงเรียนและนมรสธรรมชาติจากร้านค้าทั่วไป จำนวน 27 ตัวอย่าง พบมีทุกตัวอย่างแต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 
ตัวอย่างนมที่นำมาทดสอบทั้งหมด 27 ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มนมโรงเรียนจำนวน 14 ตัวอย่างจากภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ 1. รร.วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กทม. เขตสายไหม 2. รร.วัดนางนอน (อนุบาลและประถม) กทม. เขตจอมทอง 3. รร.ต้นม่วง จ.พะเยา 4. รร.ชายเคือง จ.ฉะเชิงเทรา 5. รร.มหาไถ้ จ.ขอนแก่น 6. รร.ยุวศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี 7. รร.เทศบาล 2 จ.สงขลา 8. รร.วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา 9. รร.วัดราชคฤห์ (วัดมอญ) กทม. เขตธนบุรี 10. รร.วัดชนะสงคราม กทม. เขตพระนคร 11. รร.วัดมะพร้าวเตี้ย กทม.เขตภาษีเจริญ 12. รร.บ้านแบนชะโด กทม. เขตคลองสามวา 13. รร.วัดไทรน้อย จ. อยุธยา และ 14. รร.วัดไทรน้อย จ. อยุธยา
 
กลุ่มนมรสธรรมชาติจากห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อจำนวน 13 ตัวอย่าง ได้แก่ 1. โฟร์โมสต์ ประเภทยูเอชที 2. เมจิ พาสเจอร์ไรส์ 3. ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด ประเภทยูเอชที 4. ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด ประเภทพาสเจอร์ไรส์ 5. ฟาร์มโชคชัย ประเภทพาสเจอร์ไรส์ 6. โฟร์โมสต์ ประเภทพาสเจอร์ไรส์ 7. เอ็มมิลค์ ประเภทพาสเจอร์ไรส์ 8. ฟาร์มโชคชัย ประเภทยูเอชที 9. เอ็มมิลค์ ประเภทยูเอชที 10. ไทย-เดนมาร์ค ประเภทยูเอชที 11. วาริช (โครงการพระราชดำริ) ประเภทยูเอชที 12. หนองโพ ประเภทยูเอชที และ 13. เนสท์เล่ ตราหมี ประเภทสเตอริไลส์
 
พบทุกตัวอย่างมีสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวันสูงสุด 0.08 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และต่ำสุดที่น้อยกว่า 0.03 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ.2529) กำหนดให้มีการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินได้ไม่เกิน 20 พีพีบี (20  ส่วนในพันล้านส่วน) หรือ 20 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และมาตรฐานโคเด็กซ์ (CODEX) กำหนดให้ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
ทั้งนี้สารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวัน ซึ่งสามารถพบได้ในน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนม จัดเป็นสารพิษธรรมชาติที่ร้ายแรงต่อมนุษย์ เพราะปริมาณของอะฟลาท็อกซินเพียง 1 ไมโครกรัมสามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย และทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้หากได้รับอย่างต่อเนื่อง 
 
อ่านฉลาดซื้อออนไลน์ คลิก https://goo.gl/WyUDqr

พิมพ์ อีเมล