ฉลาดซื้อสุ่มตรวจขนมปังสอดไส้สังขยาและเผิอกจำนวน 19 ตัวอย่าง พบสารกันบูดทุกตัวอย่าง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

601214 news5

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 201 ประจำเดือนพฤศจิกายน เผยผลทดสอบปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ซึ่งเป็นสารกันบูดที่นิยมใช้ในขนมปังสอดไส้ จำนวน 14 ยี่ห้อ 19 ตัวอย่าง คือ 1.UFM เผือก, 2.กาโตว์เฮาส์ เผือก, 3.เยาวราช สังขยา, 4.แม็คโคร เผือก, 5.กาโตว์เฮาส์ สังขยา, 6.ฟาร์มเฮาส์ เผือก, 7.Victory เผือก, 8.เลอแปง เผือก, 9.คัดสรร สังขยา, 10.วังหลังเบอเกอรี่ สังขยา, 11.Bic C สังขยา, 12.แม็คโคร สังขยา,13.Tops สังขยา, 14.เอพลัส เผือก, 15.เลอแปง สังขยา, 16.ปังเว้ยเฮ้ย เผือก,17.ฟาร์มเฮาส์ สังขยา, 18.UFM สังขยา และ 19.Victory สังขยา เก็บตัวอย่างจากร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านขนมปังเจ้าดังในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ทุกตัวอย่างพบการปนเปื้อนของกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด



โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) กำหนดให้ใช้กรดเบนโซอิกในผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมอบที่มีการปรุงแต่งรสชาติ และส่วนผสมสำเร็จรูปได้สูงสุดไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม ส่วนกรดซอร์บิก สามารถพบในอาหารในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และหากมีการใช้สารกันเสียทั้ง 2 ชนิดรวมกัน จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต่อปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดไม่เกินหนึ่ง

คลิกชมคลิปการแถลงข่าว >>  


S 7140583793895

ลำดับ ยี่ห้อ ไส้

น้ำหนัก/ชิ้น

(กรัม)

ราคา/ชิ้น

(บาท)

ข้อมูลวัตถุกันเสีย/วันหมดอายุบนฉลาก ผลวิเคราะห์ (มก./กก.)

เบนโซอิก

ซอร์บิก

1

UFM

Bakery House

เผือก 100 29 ไม่มีฉลาก แต่แจ้งวันหมดอายุ 18/10/2017 (เป็นชนิดขายวันต่อวัน) 15.32 ไม่พบ
2 กาโตว์เฮาส์ เผือก 90 24 ไม่มีฉลาก แต่แจ้งว่า ควรเก็บไว้ในตู้เย็นทันที โดยบริโภคภายใน 3 วันนับจากวันที่ซื้อ (เป็นชนิดขายวันต่อวัน) 15.87 ไม่พบ
3 เยาวราช สังขยา 87 20 ไม่มีฉลาก (เป็นชนิดขายวันต่อวัน) 15.38 5.54
4 แม็คโคร เผือก 56

42

(6 ชิ้น)

มีฉลากแจ้งใช้วัตถุกันเสีย (INS 202)

ผลิต 15/10/2017 หมดอายุ 18/10/2017

21.02 ไม่พบ
5 กาโตว์เฮาส์ สังขยา 100 26 ไม่มีฉลาก (แต่แจ้งว่า ควรเก็บไว้ในตู้เย็นทันที โดยบริโภคภายใน 3 วันนับจากวันที่ซื้อ) 21.80 ไม่พบ
6 ฟาร์มเฮาส์ เผือก 80 10

มีฉลาก แจ้งใช้วัตถุกันเสีย (INS 202, INS 282)

ผลิต 15/10/2017   หมดอายุ 21/10/2017

ไม่พบ 25.78
7 Victory Bakery เผือก 100 12 ไม่มีฉลาก (เป็นชนิดขายวันต่อวัน) 39.22 ไม่พบ
8 เลอแปง เผือก 120 15 มีฉลาก ใช้วัตถุกันเสีย (INS 202, INS 211, INS 282) ผลิต 14/10/2017 หมดอายุ 18/10/2017 29.77 10.75
9 คัดสรร (7-11) สังขยา 46 15 ไม่มีฉลาก 65.56 ไม่พบ
10 วังหลังเบเกอรี่ สังขยา 348 50 ไม่มีฉลาก แต่บนถุงมีข้อความว่า ไม่ใส่วัตถุกันเสีย (เป็นชนิดขายวันต่อวัน) 80.04 5.64
11 Big C สังขยา 298 35

มีฉลาก ไม่แสดงวัตถุกันเสีย ผลิต 15/10/2017

หมดอายุ 20/10/2017

94.64 26.34
12 แม็คโคร สังขยา 64

42

(6 ชิ้น)

มีฉลากระบุใช้วัตถุกันเสีย (INS 210)

ผลิต 15/10/2017   หมดอายุ 18/10/2017

102.07 24.71
13 Tops สังขยา 80 10

มีฉลากระบุ ใช้วัตถุกันเสีย (INS 282, INS 202)

ผลิต 13/10/2017

หมดอายุ 19/10/2017

ไม่พบ 143.93
14 เอพลัส เผือก 56 7

มีฉลากระบุใช้วัตถุกันเสีย (INS 202, INS 282)

ผลิต 15/10/2017

หมดอายุ 21/10/2017

ไม่พบ 160.69
15 เลอแปง สังขยา 120 15 มีฉลากระบุใช้วัตถุกันเสีย (INS 202, INS 211, INS 282) ผลิต 14/10/2017หมดอายุ 18/10/2017 9.16 176.09
16 ปังเว้ยเฮ้ย เผือก 143 20 ไม่มีฉลาก (เป็นชนิดขายวันต่อวัน) 18.12 170.92
17 ฟาร์มเฮาส์ สังขยา 80 10 มีฉลากระบุใช้วัตถุกันเสีย (INS 202, INS 211, INS 282) ผลิต 15/10/2017หมดอายุ 21/10/2017 121.67 160.06
18

UFM

Bakery House

สังขยา 49 22 ไม่มีฉลาก (เป็นชนิดขายวันต่อวัน) 389.01 น้อยกว่า 1.50
19 Victory Bakery สังขยา 89 12 ไม่มีฉลาก (เป็นชนิดขายวันต่อวัน) 394.76 น้อยกว่า 1.50

601214 news2

 

คลิกอ่านนิตยสารฉลาดซื้อ >>  https://goo.gl/2XXQrb 

พิมพ์ อีเมล