ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

สื่อรณรงค์

Clips_บขส.สั่งพักงานคนขับรถตู้หลังให้ผู้โดยสารยืนบนรถ

{youtube width="250" height="200"}Lt1URaB6EWA{/youtube}
บขส.สั่งพักงานคนขับรถตู้หลังให้ผู้โดยสารยืนบนรถ

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test